coBuilder-og-crb-inngår-strategisk-arbeid-for-digitalisering

coBuilder har signert en intensjonsavtale med CRB (The Swiss Research Centre for Rationalization in Building and Civil Engineering) som skal bidra til digitaliseringen av den Sveitsiske BAE-næringen.

CRB har valgt å jobbe sammen med coBuilder med bakgrunn i coBuilder sin posisjon i den Europeiske BAE-næringen. Målsetningen for samarbeide er å sikre Sveitsisk byggenæring en god fremdrift i digitaliseringsarbeidet og en solid digital plattform for fremtiden.

Etablering av felles digital kontekst for BAE-næringen i Sveits

CRB har planlagt å implementere den allerede eksisterende metoden for strukturering og digitalisering av produktdata, utarbeidet av coBuilder. Product Data Templates (PDT) eller «Produkt data maler» er utviklet av coBuilder og skal ved bruk av nasjonale eksperter godkjennes slik at de danner grunnlaget for en Sveits-spesifikk kontekst.

Verktøyet som skal brukes er utviklet av coBuilder og skal etablere sveitsisk kontekst der nasjonale eksperter involveres. Målet er å etablere Product Data Templates (PDT’er) som blir en nasjonal standard i Sveits.

Gjennom coBuilders goBIM plattform vil byggevareprodusentene få tilgang til sveitsiske PDT’er for å kunne lage standardbaserte strukturerte produktdata til distribusjon videre i verdikjeden.

Om Product Data Templates (PDT)

Product Data Templates (PDT) gir aktørene mulighet til å lage og distribuere standardbaserte strukturerte produktdata og er et digitalt verktøy for spesifisering og kontroll av produktkrav. I de ulike fasene av et bygge- eller anleggsprosjekt sørger PDT’ene for en mer effektiv og pålitelig distribusjon av produktdata mellom alle involverte aktører.

PDT’ene kommer til å gi de sveitsiske aktørene en avansert løsning for digitalisering av produktdata og samhandling mellom aktører og programvare.

Sveits som et flerspråklig marked

God kommunikasjon og samhandling er viktige utgangspunkter for en vellykket digitalisering. I vårt arbeid med næringen i Norge og Storbritannia har vi sett at god samhandling baseres på god kommunikasjon. Kommunikasjon mellom aktører og mellom programvare, format, struktur og språk er viktig for etablering av en felles forståelse og en felles kontekst. For eksempel er det særlig viktig med språk i Sveits som er et flerspråklig land med et flerspråklig marked, sier Lars Chr. Fredenlund, CEO i coBuilder.

CRB har utviklet en database med felles terminologi for industrien samt standarder for kostnadsoverslag og anbudsinnlevering. coBuilder har etablert seg som eksperter i standardisering og oversettelse av produktdata, så vi forventer en vellykket utvikling av en plattform for digitalisering og distribusjon av produktdata på tysk, fransk og italiensk, forklarer Michel Bohren, Direktør i CRB.

Om samarbeidet i framtiden

Avtalen mellom coBuilder og CRB omfatter også integrasjon av standardiserte verktøy for angivelse av datakrav fra byggherrer og entreprenører (SBS tool). Dette er et viktig steg til en optimalisert dataorientert spesifisering med digital anbudsinnlevering.
En annen viktig del av samarbeidet er lansering av coBuilder sine digitale løsninger på det sveitsiske markedet. Prosessen involverer en veldefinert kunnskapsoverføring mellom coBuilder og CRB. Gjennom sin kompetanse som leder i standardiseringen av den sveitsiske BAE-næringen, vil CRB utvide coBuilder sin kunnskap om bruk av BIM prosesser.

coBuilder vil bidra til å bekrefte CRB sin rolle som en pålitelig kilde av data og en pådriver av digital transformasjon, master data management, standardbaserte datastrukturer og databasert spesifikasjon.
CRB planlegger å introdusere en prototypemodell som illustrerer arbeidsflyten og datautvekslingen gjennom standard og kontekstspesifikke datastrukturer på ‘Swissbau’ i januar 2018.

coBuilder har tidligere i år tegnet en avtale med BNL/BuildingSMART Norge om etablering av «Norsk kontekst» der coBuilder har overdratt PDT’er som skal være med å danne grunnlag for digitaliseringen i Norge.

Vil du vite mer om digitalisering av bygg- og anleggsnæringen?

Abonner på vårt nyhetsbrev!

2017-11-16T11:40:38+00:00 oktober 6th, 2017|Digitalisering|