Cobuilder med ny visuell identitet

Hvorfor rebranding?

Byggenæringen gjennomgår en digital transformasjon og vi er stolte av å være en del av industriens digitale skifte. Vi driver innovasjon og arbeider kontinuerlig for å tilrettelegge digitaliseringsprosessene i byggenæringen.

Det siste året har Cobuilder jobbet med utvikling av flere nye løsninger som snart lanseres på det norske markedet. De er en del av vår nye integrerte plattform som skal sikre sømløs dataflyt på tvers av verdikjeden, og skal dekke informasjonsbehovet til alle aktører på prosjektet. Den nye integrerte plattformen forenkler samhandlingen mellom de ulike leddene gjennom gode kommunikasjonsprosesser, og har moderne brukervennlig grensesnitt.

De senere års utvikling mot en mer digital og effektiv byggenæring samt utvidelsen av vår produktportefølje som har til sikte å fremme digitaliseringsprosessene i bransjen, er grunnen til Cobuilders nye visuelle identitet.

Cobuilder har gjennom årene utvidet betydelig omfanget av sine tjenenester. Vi kom på markedet for 20 år siden. Fra å være en kilde til produktinformasjon og -dokumentasjon på CD-ROM, gikk vi over til å være leverandør av en effektiv løsning for håndtering av kjemikalier på byggeplassen. I dag gjennom vår nye integrerte plattform tilbyr vi en helhetlig løsning som utnytter BIM-prosesser for forvaltning av strukturerte standardbaserte produktdata.

digital twin

Vår nye visuelle identitet

Med stadig økende internasjonal forespørsel og vår etablering i flere nye markeder, har vi nå fått en ny visuell identitet. Denne er i tråd med bedriftens utvikling og gjenspeiler vårt kontinuerlige arbeid mot innovasjon. Vårt mål er å samle mennesker rundt en felles visjon om et bedre byggemiljø gjennom teknologisk utvikling.

Vi er stolte av å presentere vår nye stilrene logo som gjenspeiler bedriftens moderne og progressive verdier.  Logoen har nye friske farger, men beholder den oransje «co» som var en del av det originale konseptet.  «Co» står for «collaboration». Det er et bindeledd, og det er det vi ønsker å være for de ulike aktørene i byggenæringen.

Vårt nye slagord «Connecting construction to its digital tomorrow» reflekterer den samme retningen som vi nå har fulgt i over 20 år, og ligger til grunn for vårt nye designkonsept.

Last ned vår nye logo her.

Neste steg

P.t. jobber vi med vårt nye nettsidedesign som blir lansert i begynnelsen av 2019. De nye digitale løsningene som fortsatt er under utvikling, kommer på det norske markedet i 2019 som en del av Cobuilders nye integrerte plattform.