Cobuilder Link

Få riktig informasjon til rett tid i prosjektet ditt

Ønsker du å forbedre kommunikasjon og samhandling med deltakerne i prosjektet? Trenger du nøyaktig informasjon for å muliggjøre gode beslutninger og forhindre forsinkelser og kostnadsoverskridelser?

Med Cobuilder Link kan du strømlinjeforme informasjonsutveksling i alle typer byggeprosjekter og gjennom alle prosjektfaser. Samhandling mellom alle aktører i verdikjeden er sentralt for effektiv planlegging, oppføring og drift.

Ta kontakt med oss
Prøv gratis i 2 uker

* Du kan selv velge startdato på prøveabonnementet. Det medfører ingen forpliktelser til å tegne avtale etter utløp. 

Hva kan du løse med Cobuilder Link?

Sette og styre datakrav for prosjektdeltakere

Strømlinjeforme
informasjonsutveksling

Integrere med
eksisterende løsninger