Klikk på de ulike områdene i bildet for å finne ut mer om de forskjellige løsningene i vår integrerte plattform.

Cobuilder Define

Cobuilder tilbyr en løsning som vil hjelpe organisasjoner med å ta det store steget mot den praktiske gjennomføringen av deres digitale strategier. Dette innebærer implementering av «fremtidssikre» datastrukturer, kalt Data Templates, innenfor deres eksisterende IT-infrastruktur. Cobuilder Define kan brukes separat av organisasjoner som tar sikte på å standardisere data ved hjelp av Data Templates, og på denne måten optimalisere sine interne prosesser for datahåndtering. Vi tilbyr Cobuilder Define også som en del av alle våre konsernløsninger spesielt utviklet for å møte behovene til produsenter, entreprenører og byggherrer.

Cobuilder Collaborate

Ved hjelp av Cobuilder Collaborate kan byggherrer og entreprenører automatisere tidskrevende prosesser og effektivt samhandle med alle aktører i verdikjeden. Og gode prosesser for datastyring i prosjektet er selve nøkkelen for å få bedre kontroll, øke effektiviteten og redusere prosjektkostnadene. Med Collaborate kan du stille datakrav, kommunisere dem til verdikjeden, sjekke dataleveranser mot kravene som er stilt, og produsere nøyaktige «as-built» modeller.

Cobuilder goBIM

Ved hjelp av Cobuilder goBIM kan produsenter samle inn sine data og strukturere dem ved å bruke standardbaserte Data Tempates, datamaler på norsk. Disse datamalene fanger opp krav til produktdata fra europeisk lovgivning, nasjonale byggeforskrifter, europeiske og nasjonale standarder, ISO-standarder og markedskrav som BREEAM. På denne måten kan produsentene opprette Data Sheets (datablader) som er egnet til forskjellige formål.

Cobuilder Specify

Som en del av den iterative spesifikasjonsprosessen må ulike aktører levere forskjellige data om bygningselementer og produkter i ulike prosjektfaser og på forskjellige informasjonsnivåer (LOI). Cobuilder Specify er utviklet for å hjelpe prosjektledere til å skreddersy datamaler etter nødvendige dataleveringer per rolle, fase og informasjonsnivå, og på denne måten lage standardiserte “spørsmål” som skal besvares i samhandling gjennom alle faser i spesifikasjonsprosessen.

Cobuilders plattform

Cobuilder tilbyr en plattform av integrerte løsninger som adresserer de spesifikke behovene til de ulike aktørene i byggebransjen, samtidig som det muliggjør samarbeid og sømløs datautveksling på tvers av hele plattformen.

Finn ut mer
Finn ut mer
Finn ut mer
Kontakt oss

ANDRE TJENESTER

Koble produktdata og -dokumentasjon lagret i Cobuilders plattform til 3D-modeller ved å bruke våre gratis plugins for Autodesk Revit and Navisworks.

Finn ut mer

Ved hjelp av Cobuilder Connect kan produsenter og handelsaktører automatisk levere produktinformasjon og -dokumentasjon direkte til sine kunder ved innkjøp.

Finn ut mer