LØSNINGER

Ved hjelp av Cobuilder Collaborate kan byggherrer og entreprenører automatisere tidskrevende prosesser og effektivt samhandle med alle aktører i prosjektet. Cobuilder Collaborate hjelper deg med oppfyllelse av ulike lov- og markedskrav, bl.a. krav til dokumentering av produkter, krav om stoffkartotek, risikovurdering og tiltak mot risiko, BREEAM-krav, m.m.

Finn ut mer
Produsenter kan bruke Cobuilder goBIM for å samle inn sine data på ett sted og strukturere dem ved hjelp av standardiserte PDT’er. På denne måten kan de levere produktinformasjon i et digitalt format som er kartlagt mot ulike klassifikasjonssystemer og BIM-formater. PDT’ene fanger opp krav til produktdata iht. byggevareforordningen, ISO-standarder, BREEAM, m.m.
Finn ut mer

Prosjekter av alle størrelser krever at ulike interessenter leverer forskjellige data på ulike tidspunkter for å tilfredsstille ulike behov. Samarbeidet mellom alle deltakere er avgjørende for effektiv planlegging, oppføring og drift. Med Cobuilder Link kan aktører utarbeide og distribuere standardiserte informasjonskrav for å entydig kommunisere ansvar gjennom alle prosjektfaser.