Cobuilder integrert produktportefølje2018-12-04T14:59:12+00:00

Cobuilder Define

Cobuilder Define er en nyutviklet digital løsning for opprettelse av strukturerte standardbaserte datamaler for produkter, systemer og komponenter innenfor bygg og anlegg. Cobuilder Define hjelper

Les videre

Kontakt oss

Cobuilder Specify

Cobuilder Specify er et verktøy for byggherrer og entreprenører som vil definere sine informasjonskrav på organisasjonsnivå eller for ethvert prosjekt og kommunisere dem med verdikjeden. Basert på

Les videre

Kontakt oss

Cobuilder plugins

Gjennom Cobuilder plugins for Revit, ArchiCAD og Navisworks kan 3D objekter eller modeller tagges med produktinformasjon og dokumenter som samles inn på digitale prosjekter i ProductXchange.

Se plugins

Cobuilder goBIM

I goBIM kan produsenter og leverandører samle inn produktinformasjon, dokumenter og 3D objekter på ett sted. PDT metodologien som goBIM er basert på, betyr at produktinformasjonen

Les videre

om goBIM

ProductXchange

ProductXchange er en løsning for byggherrer og entreprenører som sørger for innsamling og kontroll av prosjektinformasjon og samhandling mellom aktører involvert på et prosjekt. En

Les videre

om ProductXchange

Cobuilder Deliver

Cobuilder Deliver er utviklet spesielt for underentreprenører og utførende som skal levere produktinformasjon på prosjekter i ProductXchange. Cobuilder Deliver kommuniserer byggherrens eller

Les videre

Kontakt oss

Cobuilder Connect

Løsningen muliggjør distribusjon av produktdokumentasjon gjennom ulike kanaler, slik at du kan overlevere produktdokumentasjon til alle dine kunder.

Les videre

Kontakt oss

goBIM merchant

Få oversikt over produkter som tilfredsstiller nye lovkrav, og miljøkrav i henhold til BREEAM. Cobuilder har utviklet et produkt (web service) hvor du kan slå opp i eget ERP eller web system på varer

Les videre

Kontakt oss

coBuilderPRO

coBuilderPRO gir deg mulighet til å samle inn dokumentasjon og overlevere dette til sluttkunde. Ved at coBuilderPRO er synkronisert med productXchange er begge systemene til enhver tid oppdatert.

Innlogging

coBuilderPRO app

coBuilderPRO er en løsning skreddersydd for deg som ønsker en effektiv måte å samle inn produktdokumentasjon og overlevere FDV. Ved å skanne GTIN / strekkode kan du levere

Les videre

LAST NED

Cobuilder Project

coBuilderPROJECT gir deg oversikt over produkter med tilhørende produktdokumentasjon som er brukt i forbindelse med ditt byggeprosjekt. Ved å bruke dette verktøyet får du en hjemmeside i

Les videre

Innlogging

coBuilderFREE

coBuilderFREE er en nettbasert løsning for automatisk distribusjon og innsamling av produktdokumentasjon. coBuilderFREE hjelper med å oppfylle de krav som er knyttet til

Les videre

Innlogging