Den ledende isolasjonsprodusenten Knauf Insulations britiske avdeling har inngikk forrige uke et strategisk samarbeid med norske coBuilder om levering av konsistent data knyttet til sine produkter via goBIM, på det BIM-formatet kundene måtte foretrekke.

– Vi er svært fornøyde med å være den første isolasjonsprodusenten på coBuilders plattform goBIM. Som det innovative selskapet vi er, er det flott å kunne tilgjengeliggjøre våre komplette produktdata på det BIM-formatet kundene måtte ønske, sier markedssjef Stephen Smith i Knauf Insulation UK.

Testet og justert i samarbeid

GoBIM er det siste tilskuddet på coBuilders etterhvert lange stamme av digitale verktøy for økt flyt og presisjon i samhandlingen mellom byggherrer, entreprenører og produsenter av byggevarer. En oppdatert versjon av løsningen ble nylig lansert etter omfattende testing – og små justeringer – i samarbeid med en rekke produsenter. Deriblant Knauf.

– Knauf Insulation UK er den første isolasjonsprodusenten som gjør sine data tilgjengelig på goBIM. I takt med den økte utbredelsen av BIM vil dette gjøre hverdagen enklere for svært mange av deres kunder, sier administrerende direktør Nick Tune i coBuilder UK.

Strukturert, anvendelig og tilpasset regelverket

goBIM er et verktøy som tillater produsenter å dele alt de måtte ha av dokumentasjon knyttet til sine respektive produkter på en strukturert og anvendelig måte. Dokumentasjonen er også harmonisert i forhold til ulike bruksområder, gjeldende regelverk i det landet hvor produktet skal monteres og de standardene markedet krever.

– Fordi all data ligger på det frie formatet åpenBIM, kan Knauf linke sin dokumentasjon direkte til BIM-objektene uansett om disse brukes i Revit, CObie, Navisworks eller ArchiCAD, sier Tune.
En allmektig GUID
coBuilder har valgt å bruke buildingSMART Data Dictionary (bSDD) i bunnen av goBIM. Med bSDD som oversetter og koblingsboks får nemlig alle begreper, benevnelser, verdier og egenskaper én og samme definisjon. Uavhengig av språk, plattform og BIM-software. bSDD benytter seg av «global unique identifier» (GUID,) som gir hver enkelt objekttype en unik referansekode.

– Takket være bSDD kan alle derfor slå opp og se hva slags takvindu som skal installeres. Så lenge man referer til den samme objekttypen, spiller det ingen rolle hvilket språk, navnsetting eller klassifisering man bruker. I bSDD er dette allerede oversatt til forståelige data, både for menneske og maskin. Alle objekter – i alle modeller – tolkes entydig, uansett, sier Tune.

PDT – kobler og forenkler

bSDD forenkler alle prosesser og kan benyttes i alt fra prosjektering og bygging, til søk etter substitutt-produkter og FDV dokumentasjon, bare for å nevne noen av de feltene hvor teknologien kan vise seg nyttig. De respektive landenes bSDD’er er definert opp mot hverandre, så all informasjon oversettes automatisk fra land til land, helt uten feil eller tap av data.

– Det er i denne sammnegen PDT’er kommer inn. PDT’er er den mest effektive løsningen for overføring og oversettelse av produktdata mellom ulike BIM-verktøy. En PDT inneholder grupper av egenskaper og verdier – gjerne kalt egenskapsett – som lett kan eksporteres mellom vidt forskjellig BIM-software, og i tillegg oversettes til alle verdens språk. På den måten kan både mennesker og programmer forstå hva som faktisk MENES med et gitt begrep, en benevnelse eller en egenskap, sier Tune.

– Vi har lett etter en løsning som tåler tidens tann og ikke går ut i morgen. En løsning som går bak 3D-objektenes muligheter og som kan hjelpe oss å møte kravene fra såbvel våre kunder og vår egen organisasjon, UTEN å måtte gjøre vesentlige investeringer og kostbare implementeringer av BIM-software. En slik løsning har vi funnet i coBuilders løsninger, avslutter Stephen Smith i Knauf Insulation UK.

2017-01-31T15:03:15+00:00 oktober 3rd, 2016|Euro BIM, Uncategorized|