coBuildeFREE logo

Cobuilder Free hjelper med å oppfylle de krav som er knyttet
til distribusjon av produktdokumentasjon

Gå inn på hjemmesiden

Cobuilder Free

Cobuilder Free er en nettbasert løsning for automatisk distribusjon og innsamling av produktdokumentasjon.

Cobuilder Free er et mottakssystem hvor leverandører ved hjelp av tjenesten Cobuilder Connect leverer produktinformasjon og -dokumentasjon direkte fra sine ERP-system ved varekjøp. Løsningen skiller på uregistrerte og registrerte mottakere. Les mer her.

Uregistrert mottaker

Produktdokumentasjon overleveres på mail basert på ordre registrert hos leverandør.

Tilgjengelig funksjonalitet:

  • Laste ned og print ut produktdokumentasjon fra e-post

Registrert mottaker

Lag en FDV til sluttkunden når prosjektet er ferdig. Det er enkelt når alt av dokumentasjon ligger klart for deg.

Produktdokumentasjon overleveres til den registrerte mottakers egen profil i coBuilderFREE.

Tilgjengelig funksjonalitet: