Standardisering av data

i byggenæringen

Kontakt oss

De 5 vanligste spørsmålene om PDT

Last ned
Bruksområder
Ebook
Ressurser

Cobuilder Define

Standard-basert løsning for modellering av data i byggenæringen

Utdatert informasjonsteknologi, datasiloer og analoge prosesser har lenge preget bygg- og anleggsnæringen. For å kunne dra full nytte av digitaliseringen er det avgjørende at de ulike markedsaktørene standardiserer sine prosesser for datahåndtering og definerer hva slags data de skal utveksle.

Derfor tilbyr vi en løsning som vil hjelpe organisasjoner med å ta det store steget mot den praktiske gjennomføringen av deres digitale strategier. Dette innebærer implementering av så kalte «fremtidssikre» datastrukturer, Data Templates, innenfor deres eksisterende IT-infrastruktur.

Cobuilder Define kan brukes separat av organisasjoner som tar sikte på å standardisere data ved hjelp av Data Templates, og på denne måten optimalisere sine interne prosesser for datahåndtering. Vi tilbyr Cobuilder Define også som en del av alle våre konsernløsninger spesielt utviklet for å møte behovene til produsenter, entreprenører og byggherrer.

BRUKSOMRÅDER

All funksjonalitet

Data Templates i henhold til standarder Med Cobuilder Define kan du beskrive, opprette og vedlikeholde egenskaper i sammenkoblede ordbøker i henhold til prEN ISO 23386. Du kan strukturere egenskapene i Data Templates (datamaler) i henhold til prEN ISO 23387. Ved hjelp av Cobuilder Define kan du: Integrering med eksisterende IT-infrastruktur Din nyutviklede datamodell bør bli en sentral del av din IT-infrastruktur. Dette betyr at ulike programvare som gir verdi på bakgrunn av produktinformasjon og digitale eiendeler, skal bruke Cobuilder Define som et referansesystem. Med Cobuilder Define kan du:
 • Bruke API-tjenester slik at eksterne interessenter kan benytte og kommunisere dine data
 • Sikre automatisert datautveksling med alle interessenter i et byggeprosjekt
 • Unngå datareplikasjon mellom forskjellige lokale dataoperatører
 • Tilby en sentralisert plattform som kan brukes av hele bransjen
 • Identifisere produktdataene som trengs i alle ledd av informasjonsverdikjeden
 • Identifisere datakomponenter (egenskaper, attributter, egenskapsgrupper, maler) og relasjonene mellom dem
 • Definere dem i en dataordboksstruktur
 • Opprette felles kontekst for medlemmer / interessenter
 • Distribuere avtalte Data Templates til medlemmer / interessenter
Styring av datastrukturer Kontinuerlig kontroll og kvalitetssikring er essensielt for at datamalene du utvikler og investerer i oppfyller behovene til alle aktører under hele datareisen. Derfor er gode prosesser for styring av datastrukturene avgjørende for å lykkes i digitaliseringsarbeidet. I Cobuilder Define kan du: Datakonsulenttjenester En felles datastrategi bør ikke komme som en uønsket ytre påvirkning. Den bør være basert på klart kommuniserte mål og reelle brukerbehov. I den digitale fremtiden vil all programvare kreve produktdata, og konkurransedyktige bedrifter vil dra enorm nytte av en felles tilnærming. Cobuilder kan hjelpe deg med å:
 • Analysere gjeldende datamodeller som brukes av medlemmer / industriaktører
 • Samle strukturert innsikt i behovene til nåværende og fremtidige datakonsumenter
 • Kommunisere fordelene ved datamodellering til alle berørte parter
 • Lage en trinnvis implementeringsplan
 • Overlate datakvalitet til domeneeksperter som innehar den nødvendige kunnskapen
 • Opprette innhold som er basert på troverdige kilder, f.eks. byggeforskrifter og standarder
 • Overvåke endringer og spore aktivitet
 • Sikre høy standard på datakvalitet
 • Lede din bransje inn i den digitale fremtiden

Data Templates i henhold til standarder

Med Cobuilder Define kan du beskrive, opprette og vedlikeholde egenskaper i sammenkoblede ordbøker i henhold til prEN ISO 23386. Du kan strukturere egenskapene i Data Templates (datamaler) i henhold til prEN ISO 23387. Ved hjelp av Cobuilder Define kan du:

 • Identifisere produktdataene som trengs i alle ledd av informasjonsverdikjeden
 • Identifisere datakomponenter (egenskaper, attributter, egenskapsgrupper, maler) og relasjonene mellom dem
 • Definere dem i en dataordboksstruktur
 • Opprette felles kontekst for medlemmer / interessenter
 • Distribuere avtalte Data Templates til medlemmer / interessenter

Integrering med eksisterende IT-infrastruktur

Din nyutviklede datamodell bør bli en sentral del av din IT-infrastruktur. Dette betyr at ulike programvare som gir verdi på bakgrunn av produktinformasjon og digitale eiendeler, skal bruke Cobuilder Define som et referansesystem. Med Cobuilder Define kan du:

 • Bruke API-tjenester slik at eksterne interessenter kan benytte og kommunisere dine data
 • Sikre automatisert datautveksling med alle interessenter i et byggeprosjekt
 • Unngå datareplikasjon mellom forskjellige lokale dataoperatører
 • Tilby en sentralisert plattform som kan brukes av hele bransjen

Styring av datastrukturer

Kontinuerlig kontroll og kvalitetssikring er essensielt for at datamalene du utvikler og investerer i oppfyller behovene til alle aktører under hele datareisen.  Derfor er gode prosesser for styring av datastrukturene avgjørende for å lykkes i digitaliseringsarbeidet. I Cobuilder Define kan du:

 • Overlate datakvalitet til domeneeksperter som innehar den nødvendige kunnskapen
 • Opprette innhold som er basert på troverdige kilder, f.eks. byggeforskrifter og standarder
 • Overvåke endringer og spore aktivitet
 • Sikre høy standard på datakvalitet
 • Lede din bransje inn i den digitale fremtiden

Datakonsulenttjenester

En felles datastrategi bør ikke komme som en uønsket ytre påvirkning. Den bør være basert på klart kommuniserte mål og reelle brukerbehov. I den digitale fremtiden vil all programvare kreve produktdata, og konkurransedyktige bedrifter vil dra enorm nytte av en felles tilnærming. Cobuilder kan hjelpe deg med å:

 • Analysere gjeldende datamodeller som brukes av medlemmer / industriaktører
 • Samle strukturert innsikt i behovene til nåværende og fremtidige datakonsumenter
 • Kommunisere fordelene ved datamodellering til alle berørte parter
 • Lage en trinnvis implementeringsplan

PRODUKTPAKKER

Cobuilder tilbyr forskjellige løsninger som vil dekke spesifikke organisasjonsbehov.
Cobuilder Define ligger i kjernen av vår integrerte plattform og er derfor en del av alle våre Enterprise-pakker.
Ta kontakt med en av våre representanter for å nærmere diskutere de konkrete behovene til din organisasjon.

Kontakt oss

How can your organisation benefit from common, standardised data structures and free information flow?

Download

RESSURSER

Se alt

Your Guide to Standardising Construction Data for Digital Use

De 5 vanligste spørsmålene om PDT

Data Template vs. Excel