Cobuilder Define
The Data Governance Tool

Be om demo
FORDELER
FUNKSJONALITET
MER OM DET

Hva er Cobuilder Define?

For å bryte seg bort fra dårlig informasjonsteknologi, datasiloer og analoge prosesser, trenger byggenæringen robuste datastrategier basert på de standarder som allerede er tilgjengelige i dag. Alle aktører i markedet må standardisere måten de håndterer data på og definere hvordan og hva slags data de trenger for å møte interne og markedsbehov. Trenger din virksomhet en felles datastruktur for produkter, systemer, objekter, m.m. på tvers av prosjekter og land? Cobuilder Define er løsningen for deg. Opprettelse av standardiserte egenskaper basert på standarder som CEN, ISO, CENELEC, ASTM er nøkkelen for å sikre økt effektivitet og markedsvekst.

Fordeler

Cobuilder Define hjelper deg til å:

Cobuilder Define er et verktøy som brukes for å opprette og vedlikeholde en ordbok med egenskaper, egenskapssett og Product Data Templates som definerer tekniske enheter.

 • Lage en sentralisert strategi for datastyring i din organisasjon

 • Øke effektiviteten på tvers av organisasjonsavdelinger, datterselskaper eller foreningsmedlemmer gjennom standardisering

 • Gjøre data til en verdifull ressurs for dine samarbeidspartnere

 • Redusere tid og kostnader for datastyring

 • Standardisere dine data – muligheter for globalisering, internasjonalisering av din virksomhet

 • Oversette – reduser manuelt arbeid i oversettelser, automatiser arbeidskrevende prosesser

Jeg vil vite mer

Hovedfunksjonalitet

 • En strømlinjeformet prosess for opprettelse av en digital ordbok med datasemantiske konsepter (maler, egenskapssett, egenskaper) som definerer tekniske enheter

 • GUIDs – Hvert konsept opprettet i Cobuilder Define får en global unik identifikator slik at dataene blir maskinlesbare.

 • Innholdet som definerer dine tekniske enheter, lagres i en robust og sikker skybasert database. Sikrer enkel informasjonsutveksling og deling mellom partnere i verdikjeden.

 • Versjonering. Plattformen gir mulighet til å sjekke alle aktiviteter relatert til hvert opprettet konsept.

 • Kartlegging mot klassifikasjon. I Cobuilder Define kan du kartlegge Product Data Templates mot eksisterende klassifikasjoner.

 • Automatisering: All data som kan gjenbrukes, kan enkelt kopieres og flyttes mellom konsepter.

 • Fagfellevurdering: Alt innhold opprettet i verktøyet er underlagt godkjenning fra tilordnede brukere som kalles domeneeksperter.

 • Ekspertisedomener: Data som er tagget med et konkret domene som attributt, blir automatisk tildelt den aktuelle domeneeksperten i systemet.

 • Link til dokument: Troverdige kilder, som f.eks. standarder, kan vedlegges på alle nivåer ved definering av den tekniske enheten.

 • Brukerspesifikk dashbord. Dashbordet gir brukeren mulighet til å følge hvert trinn i opprettelses-, godkjennings- og revisjonsprosessen fra eget perspektiv – som domeneekspert eller som innholdsskaper.

Jeg vil vite mer

OPPRETT EGENSKAPER

 • En egenskap til en teknisk enhet er blant de minste «byggeblokkene» som administreres innenfor Cobuilder Define. Testmetoder, enheter, verdier, m.m., er blant konseptene som er definert i sammenheng med en egenskap.

 • Brukere kan opprette egenskaper ved å tydelig angi navn, definisjon og vedlegge dokumenter, f.eks. standarder, som referansekilder om troverdigheten til en slik navngivelse og definisjoner.

 • I Cobuilder Define kan brukere administrere atributter til alle egenskaper, egenskapssett og maler som forvaltes i systemet. Her kan man definere ytterligere detaljer om spesifikken til egenskapen og domenet den tilhører.

OPPRETT EGENSKAPSSETT

 • Egenskaper kan organiseres i sett som kan gjenbrukes i forskjellige maler. Hvis et egenskapssett er endret, gjenspeiles endringen i alle maler som inneholder dette egenskapssettet.

 • Egenskapene som er oppført i et sett kan være både spesifikke, f.eks. «vanndamppermeans iht. ASTM E96» eller abstrakte «vanndamppermeans». Det betyr at ved å lage et sett med abstrakte egenskaper, kan du bruke det til mange forskjellige produkter.

Jeg vil vite mer

KOBLE DEG TIL ANDRE ORDBØKER

 • I Cobuilder Define kan du lage din egen ordbok eller bygge på en bransjeavtalt ordbok, BuildingSMART Data Dictionary (bSDD), som implementerer IFD-standarden innenfor rammene for åpenBIM. Ved behov kan Cobuilder Define også integreres med en hvilken som helst annen ordbok som grunnlag.

DOMENEEKSPERTER

 • Cobuilder Define er utviklet i tråd med de nyeste standardene om utarbeidelse av Product Data Template. Egenskaper i Cobuilder Define opprettes og vedlikeholdes ved hjelp av standardiserte prosesser som sikrer kvaliteten og legitimiteten av innholdet. Innenfor sin struktur har Cobuilder Define en innebygdt funksjonalitet for fagfellevurdering. Alle konsepter opprettet i verktøyet er underlagt godkjenning fra tilordnede brukere som kalles domeneeksperter.

  *I Cobuilder Define kan du få tilgang til Cobuilders egne innhold (etter avtale).

OPPRETT OG BRUK PRODUCT DATA TEMPLATES

 • Når egenskapssett er tilgjengelige i systemet, kan du enkelt begynne å lage Product Data Templates (produktdatamaler). En enkelt Product Data Template er en enkelt unik samling av egenskaper og egenskapssett.

 • Product Data Templates opprettet i Cobuilder Define kan tilgjengeliggjøres i andre Cobuilders løsninger, som f.eks. Cobuilder goBIM – digitaliseringsverktøyet for produsenter. På denne måten kan foreningsmedlemmer benytte bransjeavtalte Product Data Templates i verktøyet som gir dem mulighet til å lage Product Data Sheets spesifikke om deres produkter.

Jeg vil vite mer