Standardisering av data

i byggenæringen

Kontakt oss

De 5 vanligste spørsmålene om PDT

Last ned
Bruksområder
Ebook
Ressurser

Cobuilder Define

Standard-basert løsning for modellering av data i byggenæringen

Utdatert informasjonsteknologi, datasiloer og analoge prosesser har lenge preget bygg- og anleggsnæringen. For å kunne dra full nytte av digitaliseringen er det avgjørende at de ulike markedsaktørene standardiserer sine prosesser for datahåndtering og definerer hva slags data de skal utveksle.

Derfor tilbyr vi en løsning som vil hjelpe organisasjoner med å ta det store steget mot den praktiske gjennomføringen av deres digitale strategier. Dette innebærer implementering av såkalte «fremtidssikre» datastrukturer, Data Templates, innenfor deres eksisterende IT-infrastruktur.

Cobuilder Define kan brukes separat av organisasjoner som tar sikte på å standardisere data ved hjelp av Data Templates, og på denne måten optimalisere sine interne prosesser for datahåndtering. Vi tilbyr Cobuilder Define også som en del av alle våre konsernløsninger spesielt utviklet for å møte behovene til produsenter, entreprenører og byggherrer.

BRUKSOMRÅDER

All funksjonalitet