Cobuilder Define – ditt pålitelige kunnskapsbibliotek

Tenk deg et bibliotek som inneholder all verdens kunnskap relatert til produkter til byggverk, komponenter, materialer, systemer, m.m.

Dataordbok

Biblioteket inneholder en ordbok med definisjoner av hva som er hva. Det kan hjelpe deg til å oversette betydningen av «vindu» eller «bredde» til ethvert språk i verden, inkludert maskinspråk. Dessuten lagrer det all kunnskap om forholdet mellom ting. Det kan fortelle deg at bredde er knyttet til ‘meter’ og ‘centimeter’, men ikke til ‘volt’. Det inneholder informasjon om at vindu i Storbritannia omfattes av den europeiske standarden EN 14351-1, mens i USA – AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-11.

Finn ut mer om Cobuilder Define

Datastyring

Siden dette biblioteket er digitalt, betjenes det av en spesiell type bibliotekarer som holder reglene i denne verden av kunnskap. Disse ekspertene sørger for at alle biter av kunnskap er definert og referert i troverdige kilder. Nasjonale og internasjonale standardiseringsorganer, som det europeiske CEN eller ASTM International i USA, stiller til hjelp tekniske standarder for et bredt spekter av materialer, produkter, systemer og tjenester. De gir et felles språk og en klar henvisning til hvilke parametere et bestemt marked krever. Ved å studere disse standardene sørger ekspertene for å kartlegge og vedlikeholde denne kunnskapen – uten tap, duplikater og motsetninger.  De opprettholder kunnskapens kvalitet gjennom standardisering, forening og versjonering av dataene, og hjelper den globale byggenæringen til å utvikle ny kunnskap basert på beste praksis.

Finn ut mer om Cobuilder Define

Data Templates

Sist, men ikke minst, gir dette kunnskapsbiblioteket svar på konkrete spørsmål. Det inneholder Data Templates som dekker ulike formål. Det kan enkelt sammenstille en samling av parametere som oppfyller ulike regler, som f.eks. «Hva slags ytelser kreves for å CE-merke et produkt?» I dette biblioteket kan de som oppretter dataene, lage egne informasjonsstrukturer som er kartlagt mot den store konseptkunnskapen.

For å få til godt samspill under prosjektering, utførelse og drift, må alle aktører bruke de samme datadefinisjonene basert på lokale standarder. For å muliggjøre automatisering fra design til produksjon i byggenæringen, bør verdikjeden bruke felles datastrukturer som gjør det mulig for aktørene å bestemme hva slags egenskaper de trenger, på hvilket tidspunkt, (LOIN), osv.

Finn ut mer om Cobuilder Define

digital twin

Et felles «språk»

Hvis dette kunnskapsbiblioteket finnes i skyen, kan hvilken som helst programvare hente informasjon derfra. Alle kan bruke bransjegodkjent terminologi som er tilpasset geografisk region og dekker ulike behov. Dette biblioteket er et kraftig oversettelsesverktøy som gir konsistent oversettelse til alle forskjellige. Det er også et meget allsidig verktøy som kan opprette datastrukturer for å dekke ulike formål –  byggebeskrivelser, innkjøp, opprettelse av produktkataloger.

Ved å bruke et slikt bibliotek, kan de ulike aktørene lukke gapet mellom prosjektering, utførelse og produksjon. De kan begynne å bygge cyber-fysiske systemer som forener den fysiske og den digitale verden.  Når data er konsistent, entydig, strukturert og basert på troverdige kilder, blir den til en kraftig ressurs.

Ved å koble abstrakte konsepter, unike dataobjekter og datastrukturer, opprettes det pålitelige språket som maskiner kan bruke for å «snakke» sammen. Dette kunnskapsbiblioteket bygger grunnlaget for sømløs dataflyt langs den digitale verdikjeden og muliggjør det neste steget mot en heldigital framtid.