Automatisk distribusjon

av produktdokumentasjon

Kontakt oss

Learn about latest standards related to construction product data

Read article
Overview
Nyhetsbrev
Ressurser

Cobuilder Connect

Opprett direkte kobling til dine kunder for automatisk distribusjon av produktdokumentasjon.

Løsningen for deg som ønsker sømløs distribusjon av produktdokumentasjon til dine kunder direkte fra ditt eget handelssystem.
Lever produktdokumentasjon til alle dine kunder.

Løsningen muliggjør distribusjon av produktdokumentasjon gjennom ulike kanaler, slik at du kan overlevere produktdokumentasjon til alle dine kunder. Enten de er kunder av Cobuilder eller ikke.

Legend:

Med coBuilderCONNECT leverer du produktdokumentasjon automatisk når dine kunder handler hos deg. Produktinformasjonen leveres til prosjektene i ProductXchange og coBuilderPRO, eller til coBuilderFREE for kunder som ikke er brukere av disse systemene.

Les mer om de tre løsningene under:

coBuilderCONNECT baserer seg på en felles standard for utveksling av data i Byggebransjen. NeB standarden (Nordic eBuilding) er et resultat av standardiseringsprosjektet i byggevarehandelen, drevet frem av Virke Byggevarehandel og Byggevareindustriens Forening.

RESSURSER

Se alt

Your Guide to Standardising Construction Data for Digital Use

De 5 vanligste spørsmålene om PDT

Data Template vs. Excel