Automatisk distribusjon

av produktdokumentasjon

Kontakt oss
Fordeler
Brukertips
Cobuilder Collaborate
Cobuilder Free

Cobuilder Connect

Automatisk overlevering av produktdokumentasjon direkte til kunden

Cobuilder Connect er en tjeneste som hjelper deg med automatisk distribusjon av produktdokumentasjon – fra ditt eget handelssystem direkte til kunden. Benytt Cobuilder Connect for å utvide ditt tjenestetilbud med digital overlevering av produktinformasjon og -dokumentasjon til alle dine kunder.

Informasjon om produkter og tilhørende dokumenter leveres automatisk til kunden ved varekjøp. Produktinformasjonen sendes direkte til prosjekter i Cobuilder Collaborate (tidligere ProductXchange) og Cobuilder Pro, eller til Cobuilder Free for kunder som ikke er brukere av disse systemene.

Sømløs informasjonsflyt i verdikjeden

I dag er det et økende behov for bedre samhandling i verdikjeden. Stadig mer komplekse prosjektkrav og mange deltakere i prosjektene gjør at innsamling og validering av «as-built» produktinformasjon kan bli en stor utfordring. Sømløs utveksling av informasjon er selve nøkkelen til god samhandling. Med Cobuilder Connect bidrar du til bedre informasjonsflyt i verdikjeden.

Klikk på bildet for å forstørre.

Gjennom Cobuilder Connect kan kundene dine motta all nødvendig produktinformasjon og -dokumentasjon direkte på sine digitale prosjekter i Cobuilder Collaborate – den nye versjonen av ProductXchange. Cobuilder Collaborate er et samhandlingssystem som brukes av et stort antall utførende aktører i markedet. Systemet forenkler innsamling og sjekk av produktdata og -dokumentasjon, og ikke minst – oppfyllelse av prosjektkravene. Ved å automatisk levere produktdata direkte på dine kunders prosjekter, forenkler du deres arbeid med dokumentering av produktene som brukes i prosjektene.