Datastyring i prosjekter

For byggherrer og entreprenører

Registrer deg

Bli med på vårt gratis webinar

Meld deg på
Sertifikat
Priser
Bruksområder
Produktpakker
Webinar
Resources

Cobuilder Collaborate

Datastyring i alle faser er enkelt som 1-2-3

Mangel på et felles språk, felles prosesser for datautveksling og et felles digitalt miljø for alle parter involvert i et byggeprosjekt fører til feil og forsinkelser – noe som igjen øker prosjektkostnadene. Bedrifter må velge løsninger som takler problemene med datakvalitet på en helhetlig måte ved å ta i bruk beste praksis i sektoren.

Cobuilder Collaborate er det nye verktøyet som gradvis vil overta for ProductXchange. Det tilbyr et intuitivt og brukervennlig grensesnitt, og enda viktigere: ny funksjonalitet som vil hjelpe byggherrer og entreprenører med å stille sine informasjonskrav som datakrav, iht. den nye standarden ISO 19650 som ble lansert i mai 2019. Ved hjelp av Cobuilder Collaborate kan entreprenørene samle inn de etterspurte dataene direkte fra verdikjeden, sjekke de automatisk mot angitte krav og til slutt levere digitale «as-built» modeller beriket med validerte og verifiserte produktdata.

BRUKSOMRÅDER

All funksjonalitet

Oppfyllelse av lover og regler Planlegging og innkjøp kan være en tid- og kunnskapskrevende jobb, ikke minst på grunn av en rekke byggtekniske krav som bør tas til hensyn ved valg av produkter som skal brukes i prosjektet. I tillegg stilles det strenge krav til håndtering av kjemikalier på arbeidsplassen. Dra full nytte av digitale prosesser for å forenkle dette arbeidet og sikre oppfyllelse av lover og regler i prosjektet ditt. I Cobuilder Collaborate kan du: Grønn bygging BREEAM er det mest brukte miljøklassifiseringssystemet for bygg og fungerer som en internasjonal standard for å utøve beste praksis i forhold til bærekraftig design og bygging. Ved hjelp av Cobuilder Collaborate kan du enklere dokumentere og kvalitetssikre produktene du bruker i prosjektet for å møte sertifiseringskravene i BREEAM-NOR. I Cobuilder Collaborate kan du:
 • Aktivere et dedikert BREEAM-filter som automatisk sjekker og varsler om avvik
 • Etterspørre manglende dokumentasjon direkte i systemets grensesnitt
 • Innføre en klar og sporbar prosess for vurdering og kvalitetssikring av produkter opp mot sertifiseringskrav
 • Spare tid og redusere arbeidet med dokumentasjonshåndtering i BREEAM-prosjekter
 • Eksportere produktinformasjon og aktuelle dokumenter eller sende direkte til ekstern konsulent eller BREEAM-revisor.
 • Automatisk sjekke om du mangler lovpålagt produktdokumentasjon i prosjektet
 • Etterspørre manglende dokumentasjon direkte i systemets grensesnitt
 • Få et stoffkartotek iht. gjeldende lover og forskrifter om bruk av kjemikalier
 • Automatisk identifisere farlige og uønskede kjemikalier i prosjektet
 • Få tilgang til ditt stoffkartotek direkte på mobilen
ENTERPRISE ENTERPRISE PROFESSIONAL COMPLIANCE PROFESSIONAL COMPLIANCE
Innsamling og sjekk av data Ønsker du å spare tid og kostnader, bør du standardisere prosessene for innsamling og kvalitetssikring av data. Din verdikjede er din partner i dette – sett klare retningslinjer og få på plass en strømlinjeformet prosess med direkte tilbakemeldinger til alle involverte aktører. Ved hjelp av Cobuilder Collaborate kan du: Spesifisering av datakrav Hvis du mener at gapet mellom prosjektert og «as built» kan lukkes ved å skrive bedre tekniske spesifikasjoner og forbedre kommunikasjon av datakrav til verdikjeden, kan du bruke Cobuilder Collaborate for å:
 • Sikre pålitelig identifisering av bygningselementer på ethvert tidspunkt i produktets livsløp
 • Stille informasjonskrav på en entydig, avtalt måte
 • Effektivt håndtere dataleveranser på prosjekt- og organisasjonsnivå
 • Definere nivåer av informasjonsbehov (LOIN)
 • Matche informasjonskrav mot bestemte parter og tidspunkter
 • Kommunisere dine datakrav innen et klart system
 • Unngå dataoverflod - verdikjeden leverer kun det som er påkrevd
 • Automatisere datalevering ved innkjøp
 • Kommunisere avvik til verdikjeden på en enkel måte
 • Redusere risiko gjennom konstant kontroll og validering
PROFESSIONAL DATA PROFESSIONAL DATA ENTERPRISE ENTERPRISE
Integrering av data med geometri
 • Bruke standardiserte formater for å utveksle og koble informasjon mellom ulike systemer
 • Dele innsamlede data i ulike BIM-verktøy
 • Dra full nytte av data som styres i en enkelt kilde
 • Få tilgang til spesifikke data avhengig av nivået på informasjonsbehov (LOIN)
Datakonsulenttjenester En felles datastrategi bør ikke komme som en uønsket ytre påvirkning. Den bør være basert på klart kommuniserte mål og reelle brukerbehov. I den digitale fremtiden vil all programvare kreve produktdata, og konkurransedyktige bedrifter vil dra enorm nytte av en felles tilnærming. Cobuilder kan hjelpe deg til å:
 • Analysere gjeldende datamodeller som brukes av i ulike avdelinger/prosjektfaser
 • Samle strukturert innsikt i behovene til nåværende og fremtidige datakonsumenter
 • Få veiledning i bruk og utvikling av Data Templates
 • Kommunisere fordelene ved datamodellering til alle berørte parter
 • Lage en trinnvis implementeringsplan
ENTERPRISE ENTERPRISE PROFESSIONAL DATA PROFESSIONAL DATA PROFESSIONAL COMPLIANCE Etter å ha kontrollert at den innsamlede informasjonen er nøyaktig, kan du enkelt integrere dataene i «as-built» modeller. Nyttige up-to-date data er selve nøkkelen for å optimalisere interne prosesser og øke effektiviteten. Ved hjelp av Cobuilder Collaborate kan du:
Definering av felles datastrukturer For å møte din organisasjons spesifikke databehov, må data om bygningselementer som brukes i dine prosjekter kunne sammenlignes, kobles og utveksles mellom ulike systemer. Hvordan kan du styre denne prosessen på en best mulig måte? Ved hjelp av Cobuilder Collaborate kan du:
 • Implementere en konsistent metode for definering, opprettelse, håndtering og deling av data om bygningselementer
 • Bruke en ramme for dataordbøker for å fjerne duplikater og gjøre dine data maskinlesbare
 • Styre dine data gjennom en prosess for ekspertgodkjenning
 • Bruke standardbaserte datastrukturer - Data Templates
 • Sørge for at data kan utveksles på tvers av globale og lokale kontekster
 • Øke effektiviteten og forbedre prosessen for vedlikehold av dataene
ENTERPRISE

Oppfyllelse av lover og regler

Planlegging og innkjøp kan være en tid- og kunnskapskrevende jobb, ikke minst på grunn av en rekke byggtekniske krav som bør tas til hensyn ved valg av produkter som skal brukes i prosjektet. I tillegg stilles det strenge krav til håndtering av kjemikaler på arbeidsplassen. Dra full nytte av digitale prosesser for å forenkle dette arbeidet og sikre oppfyllelse av lover og regler i prosjektet ditt. I Cobuilder Collaborate kan du:

 • Automatisk sjekke om du mangler lovpålagt produktdokumentasjon i prosjektet
 • Etterspørre manglende dokumentasjon direkte i systemets grensesnitt
 • Få et stoffkartotek iht. gjeldende lover og forskrifter om bruk av kjemikalier
 • Automatisk identifisere farlige og uønskede kjemikalier i prosjektet
 • Få tilgang til ditt stoffkartotek direkte på mobilen

PROFESSIONAL COMPLIANCE

ENTERPRISE

Grønn bygging

BREEAM er det mest brukte miljøklassifiseringssystemet for bygg og fungerer som en internasjonal standard for å utøve beste praksis i forhold til bærekraftig design og bygging. Ved hjelp av Cobuilder Collaborate kan du enklere dokumentere og kvalitetssikre produktene du bruker i prosjektet for å møte sertifiseringskravene i BREEAM-NOR. I Cobuilder Collaborate kan du:

 • Aktivere et dedikert BREEAM-filter som automatisk sjekker og varsler om avvik
 • Etterspørre manglende dokumentasjon direkte i systemets grensesnitt
 • Innføre en klar og sporbar prosess for vurdering av produkter opp mot sertifiseringskrav
 • Spare tid og redusere arbeidet med dokumentasjonshåndtering i BREEAM-prosjekter
 • Eksportere produktinformasjon og aktuelle dokumenter eller sende direkte til ekstern konsulent eller BREEAM-revisor.

PROFESSIONAL COMPLIANCE

ENTERPRISE

Innsamling og sjekk av data

Ønsker du å spare tid og kostnader, bør du standardisere prosessene for innsamling og kvalitetssikring av data. Din verdikjede er din partner i dette – sett klare retningslinjer og få på plass en strømlinjeformet prosess med direkte tilbakemeldinger til alle involverte aktører. Ved hjelp av Cobuilder Collaborate kan du:

 • Kommunisere dine datakrav innen et klart system
 • Unngå dataoverflod – verdikjeden leverer kun det som er påkrevd
 • Automatisere datalevering ved innkjøp
 • Kommunisere avvik til verdikjeden på en enkel måte
 • Redusere risiko gjennom konstant kontroll og validering

PROFESSIONAL DATA

ENTERPRISE

Spesifisering av datakrav

Hvis du mener at gapet mellom prosjektert og «as built» kan lukkes ved å skrive bedre tekniske spesifikasjoner og forbedre kommunikasjon av datakrav til verdikjeden, kan du bruke Cobuilder Collaborate for å:

 • Sikre pålitelig identifisering av bygningselementer på ethvert tidspunkt i produktets livsløp
 • Stille informasjonskrav på en entydig, avtalt måte
 • Effektivt håndtere dataleveranser på prosjekt- og organisasjonsnivå
 • Definere nivåer av informasjonsbehov (LOIN)
 • Matche informasjonskrav mot bestemte parter og tidspunkter

PROFESSIONAL DATA

ENTERPRISE

Integrering av data med geometri

Etter å ha kontrollert at den innsamlede informasjonen er nøyaktig, kan du enkelt integrere dataene i «as-built» modeller. Nyttige up-to-date data er selve nøkkelen for å optimalisere interne prosesser og øke effektiviteten. Ved hjelp av Cobuilder Collaborate kan du:

 • Bruke standardiserte formater for å utveksle og koble informasjon mellom ulike systemer
 • Dele innsamlede data i ulike BIM-verktøy
 • Dra full nytte av data som styres i en enkelt kilde
 • Få tilgang til spesifikke data avhengig av nivået på informasjonsbehov (LOIN)

PROFESSIONAL COMPLIANCE

PROFESSIONAL DATA

ENTERPRISE

Datakonsulenttjenester

En felles datastrategi bør ikke komme som en uønsket ytre påvirkning. Den bør være basert på klart kommuniserte mål og reelle brukerbehov. I den digitale fremtiden vil all programvare kreve produktdata, og konkurransedyktige bedrifter vil dra enorm nytte av en felles tilnærming. Cobuilder kan hjelpe deg til å:

 • Analysere gjeldende datamodeller som brukes i ulike avdelinger/prosjektfaser
 • Samle strukturert innsikt i behovene til nåværende og fremtidige datakonsumenter
 • Få veiledning i bruk og utvikling av Data Templates
 • Kommunisere fordelene ved datamodellering til alle berørte parter
 • Lage en trinnvis implementeringsplan

PROFESSIONAL DATA

ENTERPRISE

Definering av felles datastrukturer

For å møte din organisasjons spesifikke databehov, må data om bygningselementer som brukes i dine prosjekter kunne sammenlignes, kobles og utveksles mellom ulike systemer. Hvordan kan du styre denne prosessen på en best mulig måte? Ved hjelp av Cobuilder Collaborate kan du:

 • Implementere en konsistent metode for definering, opprettelse, håndtering og deling av data om bygningselementer
 • Bruke en ramme for dataordbøker for å fjerne duplikater og gjøre dine data maskinlesbare
 • Styre dine data gjennom en prosess for ekspertgodkjenning
 • Bruke standardbaserte datastrukturer – Data Templates
 • Sørge for at data kan utveksles på tvers av globale og lokale kontekster
 • Øke effektiviteten og forbedre prosessen for vedlikehold av dataene

ENTERPRISE

PRODUKTPAKKER

FUNKSJONALITET

PROFESSIONAL
COMPLIANCE

PROFESSIONAL
DATA

ENTERPRISE

• Oppfyllelse av lover og regler

• Spesifisering av datakrav

• Innsamling og sjekk av data

• Grønn bygging

• Integrering av data med geometri

• Datakonsulenttjenester

• Definering av felles datastrukturer​​

Cobuilder tilbyr forskjellige løsninger som vil dekke spesifikke organisasjonsbehov. Her finner du en oversikt over hovedfunksjonalitet i de ulike produktpakkene. Ta kontakt med en av våre representanter for å nærmere diskutere din bedrifts konkrete behov.

Priser
Kontakt oss
Kontakt oss

PRODUKTPAKKER

Cobuilder tilbyr forskjellige løsninger som vil dekke spesifikke organisasjonsbehov. Her finner du en oversikt over hovedfunksjonalitet i de ulike produktpakkene. Ta kontakt med en av våre representanter for å nærmere diskutere din bedrifts konkrete behov.

FUNKSJONALITET

• Oppfyllelse av lover og regler

PROFESSIONAL COMPLIANCE

PROFESSIONAL DATA

ENTERPRISE

• Spesifisering av datakrav

PROFESSIONAL COMPLIANCE

PROFESSIONAL DATA

ENTERPRISE

• Innsamling og sjekk av data

PROFESSIONAL COMPLIANCE

PROFESSIONAL DATA

ENTERPRISE

• Grønn bygging

PROFESSIONAL COMPLIANCE

PROFESSIONAL DATA

ENTERPRISE

• Integrering av data med geometri

PROFESSIONAL COMPLIANCE

PROFESSIONAL DATA

ENTERPRISE