Få full kontroll
på prosjektet

KONTAKT OSS
SETT KRAV
SAMLE INN
SJEKK
INTEGRER

Hva er Cobuilder Collaborate?

Cobuilder Collaborate er vårt nye verktøy som gradvis vil overta for ProductXchange i løpet av 2019. Det nye systemet tilbyr et intuitivt og brukervennlig grensesnitt, og enda viktigere: ny funksjonalitet som vil hjelpe byggherrer og entreprenører med å stille sine informasjonskrav som datakrav, iht. den nye standarden ISO 19650 som ble lansert i mai.

Hva er mulighetene ved Cobuilder Collaborate?

set your project data requirements

SETT KRAV

Integrer data i din as-built modell og din digitale FDV-manual

 • Få korrekte produktdata og dokumenter på prosjektet ditt. Sett dine informasjonskrav og få kontroll over produktdata og -dokumentasjon som overleveres av deltakerne på dine prosjekter.

 • Sjekk overlevert produktinformasjon for avvik. Cobuilder Collaborate sjekker automatisk overlevert produktdata og -dokumentasjon på prosjektet ditt og varsler om avvik fra dine informasjonskrav.

 • Tilfredsstill markedskrav til grønn bygging. Bruk BREEAM-NOR filteret for å sikre at korrekte produktdata og -dokumentasjon er levert og ditt prosjekt får BREEAM poeng.

 • Identifiser kjemikalier som er underlagt regelverkskrav eller som du bør være spesielt oppmerksom på. I Cobuilder Collaborate kan du benytte deg av et standard nasjonalt filter eller definere egne krav til kjemikalier på bredrifts- eller prosjektnivå.

KONTAKT OSS

SAMLE INN

Cobuilder Collaborate benytter Product Data Template metoden for innsamling av korrekte produktdata og -dokumentasjon direkte fra produsenter og underleverandører på prosjektet.

Produktdata og dokumenter direkte fra produsent

Integrering av Cobuilder Collaborate med goBIM, den digitale dataløsningen for produsenter, hjelper deg med innsamling av dataene og dokumentene du trenger på prosjektet ditt direkte fra den mest troverdige kilden.

 • Samle data og dokumenter direkte fra produsenten gjennom goBIM. goBIM har over 700 Data Templates (DT) som oppfyller kriteriene i standardene utviklet av CEN TC/ 442.

 • Ved innsamling av produsentdata gjennom goBIM kan du være sikker på at du har den nyeste og mest nøyaktige informasjonen.

 • Gjennom tjenesten Cobuilder Connect kan din leverandør automatisk levere produktinformasjon fra eget handelssystem direkte på prosjektet ditt ved varekjøp.

 • Du kan se alle egenskaper til produktene installert på prosjektet ved å åpne den detaljerte produktvisningen for hvert produkt. Der finner du også tilhørende produktdokumentasjon – ytelseserklæring, sikkerhetsdatablad, EPD, monteringsanvisning, m.m.

Legg til produktinformasjon selv

 • Har du behov for å opprette et prosjektspesifikt produkt, gir Cobuilder Collaborate tilgang til en strukturert mal med produktegenskaper for hver type produkt du har stilt infromasjonskrav til. Du må bare fylle ut de relevante dataene og lagre produktet på prosjektet ditt.

collect product data and documents

Data fra verdikjeden

Gjennom Cobuilder Collaborate kan du samle prosjektspesifikke data og dokumenter direkte fra dine underleverandører som installerer produkter på prosjektet ditt.

 • Cobuilder Collaborate forenkler samarbeidet med verdikjeden. Bare inviter dine underleverandører på prosjektet.

 • Send hver underleverandør datakrav til relevante typer produkter som han skal levere, samt frist for dataleveranse.

 • Dine underleverandører kan enkelt fylle inn dataene du trenger. De registrerte dataene sjekkes automatisk og leveres på prosjektet ditt i Cobuilder Collaborate.

KONTAKT OSS
Data Creation
check deliverables

SJEKK

Cobuilder Collaborate sjekker automatisk innsamlet produktdata og -dokumentasjon mot angitte prosjektkrav, og hjelper deg med oppfyllelse av diverse lovkrav (Byggevareforordningen, Prioritetslisten, Forskrift om utførelse av arbeid, m.m.) og markedskrav (BREEAM, LEED).

 • Cobuilder Collaborate sjekker automatisk om dataene og dokumentene oppfyller informasjonskrav du har stilt til deltakerne på prosjektet ditt.

 • Med Cobuilder Collaborate kan du enkelt kommunisere direkte med produsenter eller underleverandører gjennom automatiserte forespørsler om manglende eller feil data og dokumentasjon.

 • Det kjemiske filteret identifiserer farlige og uønskede kjemikalier på prosjektet ditt.

 • Bygger du grønt? Cobuilder Collaborate varsler om manglende miljødokumentasjon iht. BREEAM.

KONTAKT OSS

INTEGRER

Lever korrekt «as-built» data.

Distribuer dine «as-built» produktdata til Asset Information Model (eiendels informajsonsmodell) og FDV-verktøy. Utnytt mulighetene med interoperabile data.

 • Integrer eller link data og dokumenter til 3D-modeller ved å bruke Cobuilders gratis plugins eller egen integreringsfunksjonalitet i Cobuilder Collaborate.

 • Automatisert dataflyt med Cobuilder API. Gjør prosjektinformasjonen tilgjengelig i egne eller tredjeparts systemer gjennom API integrasjon.

KONTAKT OSS
integrate data into model
API Cobuilder Collaborate