digital twin

Cobuilder Collaborate: gode partnerskap basert på data

Innovasjon, bærekraft og smidighet har blitt viktige fokuskriterier som driver byggherrenes krav i næringen i dag. Tradisjonelle avtaler som kun fokuserer på lave priser, er ikke lenger aktuelle i dagens konkurransedyktige byggemarked. Den stadig økende bruken av BIM-prosesser skaper store forventninger til høyere effektivitet og et voksende behov blant de ulike aktørene for utvikling av nye kjernekompetanser for å møte byggenæringens digitale fremtid.

Den digitale verdikjeden

Alle disse endringene har hatt en stor innvirkning i forholdet mellom aktørene i verdikjeden, og har ført til at ansvaret for informasjonsforvaltning, som tidligere lå hos hovedentreprenøren, stadig oftere blir spredt på tvers av verdikjeden. Inntil 90% av entreprenørens omsetning på prosjektet blir brukt på kjøp av varer og tjenester som en del av underleveranser (Makkinga, De Graaf, Vordijk, 2018).

Informasjon er sentralt i BIM og dette har store implikasjoner. I tillegg til samarbeidet i sammenstilte 3D-informasjonsmodeller (fødererte modeller) er samhandling om datautveksling i verdikjeden en avgjørende suksessfaktor for hele byggenæringen.

Produktdata i en alder av Big Data

I dag hører vi stadig oftere om digitale tvillinger som skal være næringens fremtid. Bruk av digitale tvillinger, som også er en viktig målsetting i BNLs «Digitale veikart», skal effektivisere driften og redusere ressursbruk og miljøbelastning. For å kunne bygge digitale tvillinger trenger byggenæringen data – interoperabile data som skal kunne brukes av diverse aktører i ulike programvare og i forskjellige land. Bruk av standardbaserte produktegenskaper som kan spores til troverdige kilder (som f.eks. harmoniserte standarder under Byggevareforordningen) sikrer entydig kommunikasjon av produktinformasjon gjennom bruk av et felles teknisk språk.

I tillegg er kontroll over produktdataene på et prosjekt essensielt for å sikre at de relevante dataene er på plass, og muliggjøre gode datadrevne beslutninger. Forvaltning og levering av ugyldige eller ukontrollerte data kan føre til problemer. Hvis dataene er ufullstendige eller mangler nødvendige detaljer i prosjektets senere faser, kan endringer bli dyre og vanskelige å kontrollere.

En systematisk tilnærming til samhandling

For å møte behovet for effektiv informasjonsforvaltning på byggeprosjekter, jobber Cobuilder kontinuerlig med utvikling av nye løsninger som skal forenkle samhandlingen mellom de ulike aktørene. Det nye digitale verktøyet Cobuilder Collaborate som er etterfølgeren til ProductXchange, gir byggherrer og entreprenører mulighet til å administrere utvekslingen av produktdata i verdikjeden. I tillegg til et nytt moderne grensesnitt, tilbyr Cobuilder Collaborate flere nye funksjonaliteter som skal effektivisere forvaltningen av produktdata på prosjektene, og muliggjøre overlevering av digitale as-built modeller beriket med validerte og verifiserte produktdata.

Gjennom Cobuilders nye integrerte plattform kan kundene få dataforvaltningsløsninger som er tilpasset bedriftenes spesifikke behov. Byggherrer og entreprenører kan sette sine datakrav som enkelt kan kommuniseres til verdikjeden i Cobuilder Collaborate.

Produktdataene som leveres i Cobuilder Collaborate, sjekkes og verifiseres automatisk. Til slutt kan de innsamlede as-built produktdata deles i det felles dataformatet IFC i forskjellige programvare (Revit, Navisworks, m.m.).

Cobuilder Collaborate skal gradvis erstatte ProductXchange, og brukerne kan se og teste det nye grensesnittet allerede i mars 2019.

2019-02-21T14:57:07+00:00januar 29th, 2019|