Cobuilder inngår bransjeavtale med produsentene av betongvare i Frankrike

Cobuilder inngår avtale med den franske Bransjeforeningen for Betongvareprodusenter La Fédération de l’Industrie du Béton (FIB) om digitalisering av produktdata. Dette skal sikre at over 500 medlemsbedrifter benytter seg av standardiserte og kvalitet sikrede produktdata som fremmer industrialisering ved bruk av standardiserte produktdata i BIM prosesser.

Den franske bygg- og anleggsnæringen har de siste 4-5 årene arbeidet for å standardisere egenskaper for produkter som skal benyttes av alle aktører, dette arbeidet er finansiert av den Franske stat. Som et resultat av dette arbeidet har nå den FIB skrevet avtale med coBuilder for å sikre at deres medlemmer får en standardisert metode for å lage produktdata som skal brukes i digitale byggeprosesser.

Et viktig steg for dette arbeidet er at bransjen har selv vært med å utvikle Product Data Templates (PDT) basert på nasjonale, europeiske og internasjonale produktstandarder som støtter de kommende CEN standardene på dette. Per i dag er det laget 5 PDT’er som er godkjent av FIB sine egne arbeidsgrupper. PDT’ene inneholder datasett av produktegenskaper som produsenter av betong innenfor FIB må erklære for å tilfredsstille verdikjedens behov til produktinformasjon. Det er planlagt å få 15 nye PDT’er for 15 typer produkter utarbeidet i løpet av 2018.

Neste steget i digitaliseringsprosjektet er å gi alle produsenter innenfor FIB tilgang til PDT’ene gjennom en digital plattform utviklet av coBuilder. Dette vil gi FIB medlemmer mulighet til å:

  • Etablere egne digitale databaser med strukturerte, standardbaserte produktdata som er kartlagt mot ulike klassifiseringssystemer og standarder;

  • Distribuere produktdata på tvers av systemer og «lesbare» for diverse typer programvare;

  • Tilgjengeliggjøre produktdataene for tagging i 3D objekter eller modeller i 3D modellering programmer.

Cobuilder inngår bransjeavtale med betongvareprodusentene i Frankrike

Målet ved FIB sitt digitaliseringsinitiativ er å gi sine medlemmer en felles metode man benytter for å digitalisere sine data på igjennom Cobuilder sine løsninger. Da kan produktdata, dokumenter og 3D objekter distribueres på en effektiv måte i markedet. FIB sin satsing på digitalisering i betongindustrien setter nå fokuset på transparens, samhandling og effektivisering av informasjonsprosesser i bransjen. Samarbeidet mellom FIB og Cobuilder er med på å lede aktørene mot en mer innovativ og bærekraftig betongindustri.