Cobuilder avvikler «produkter med avgift for bruk»

Sist endret 10. februar 2020

Cobuilder har besluttet å avvikle «produkter med avgift for bruk», også kjent som «20-kroner’n». Fra og med 1. mars vil denne kostnaden være inkludert i abonnementsprisen.

Den omstridte avgiften ble innført av Cobuilder, etter avtale med bransjeforeningene, for å kunne hjelpe brukerne med å identifisere produkter med krav til lovpålagt dokumentasjon – en tidkrevende oppgave som bedriften så seg nødt til å ta betalt for.

Vi forsøkte å etterkomme ønsket om å få identifisert produkter med lovkrav, men dessverre har avgiften som medfulgte ført til mer uro og irritasjon enn fordeler, sier Lars Chr. Fredenlund, adm. dir. i Cobuilder.

Det er produsentene som er eier av sine produktdata og derfor bør sørge for at varene deres er tilstrekkelig dokumentert.  Men det er stor forskjell på kravene som stilles til henholdsvis omsetning og bruk av et produkt. Det er ansvarlig foretak som bærer ansvaret for at produktene som brukes er tilstrekkelig dokumentert før de bygges inn i byggverk.

– Etter hvert som vår nye plattform stadig videreutvikles, håper vi produsentene lettere kan se merverdien av å levere data til de 35 000 brukerne ute på byggeplass. Det er de som etterspør og trenger denne informasjonen, legger Fredenlund til.

digital twin

Marianne W. Røiseland, adm.dir. i Rørentreprenørene Norge, sammen med Lars Fredenlund, adm.dir. i Cobuilder

Vi er svært fornøyde med at det nå blir kun én regning å forholde seg til for kundene. Dette skaper forutsigbarhet og gir våre medlemsbedrifter mulighet til å beregne tilbud på en bedre måte, sier Marianne W. Røiseland, adm.dir. i Rørentreprenørene Norge.