Innovasjon basert på PDT-er

for softwareleverandører

Ta kontakt med oss

Finn ut mer om Cobuilders API-er

Developer Portal
Bruksområder
Ressurser

Cobuilders API-er

Tilføy standardbasert datamodellering til din digitale løsning uten å måtte finne opp hjulet på nytt

Gjennom vår kommersielle API-plattform kan softwareleverandører utvide sitt verditilbud og overføre den komplekse implementeringen av relevante standarder for datastyring (også kjent som BIM-standarder) til Cobuilder. Vi hjelper deg med å få på plass et felles maskinlesbart språk (en dataordbok), felles avtalte og repeterbare informasjonsleveranser (en løsning for datakrav) og standardiserte bygningselementer som berikes og deles gjennom hele prosjektet (en varedatabase-løsning).

Ved hjelp av strukturerte data kan ekspertene gjøre informasjon om til kunnskap i alle steg av byggeprosessen. Cobuilders kommersielle API-plattform er basert på utvikling og bruk av datamaler – digitale datastrukturer som muliggjør effektiv utnyttelse og deling av pålitelige, standardiserte produktdata.

Datamalene og deres byggesteiner kan brukes som logiske datamodeller i enhver løsning for styring av produktdata – fra biblioteker med 3D-objekter, PIM- og CDE-løsninger, til BIM-verktøy. Hvis data om produkter til byggverk skaper merverdi for din virksomhet, kan vi hjelpe deg med å bringe til bordet og implementere de nyeste standardene for datastyring i byggebransjen. På denne måten vil du være i stand til å levere riktig interoperable utdata.

BRUKSOMRÅDER