BIM blir innført internasjonalt til ulike grad og av ulike aktører, til og med myndigheter. Vi setter fokus på Norge, Storbritannia og Frankrike.

BNL inngår avtale med Cobuilder for digitalisering av norsk bygg- og anleggsnæring

BNL inngår avtale med Cobuilder for digitalisering av norsk bygg- og anleggsnæring Byggenæringens Landsforening inngår avtale om bruk og overføring av Produkt Data maler fra Cobuilder for digitaliseringen av norsk bygg- og anleggsnæring. BNL har i lengre tid arbeidet med «Digitalt Veikart» for Bygg- og Anleggsnæringen i Norge. En viktig del av dette arbeidet [...]

2018-07-19T15:38:21+00:00juni 29th, 2017|Tags: , , , , |

Cobuilder sponser åpenBIM-professorat i Cardiff

Cobuilder sponser åpenBIM-professorat i Cardiff – En av de trangeste flaskehalsene når det kommer til digitalisering av byggenæringen i dag er manglende kompetanse på et høyere nivå. Skal vi lykkes med å høste selv morgendagens lavthengende gevinster av smartere prosesser, må vi investere i dag. Dette sier gründer og daglig leder Lars [...]

Cobuilder strammer grepet om Norden

For bedre å kunne møte den stadig økende interessen for coBuilders verktøy og tjenester, etablerer selskapet seg med eget kontor i Helsinki fra nyttår.   Pekka Riikonen I løpet av det siste året har Cobuilder vunnet tre prestisjetunge priser, etablert seg på to nye markeder og tegnet strategiske samarbeidsavtaler med [...]

2018-07-19T15:24:53+00:00desember 22nd, 2016|

Cobuilder og den britiske byggevareforeningen inngår strategisk samarbeid

Cobuilder og den britiske byggevareforeningen inngår strategisk samarbeid Byggevareprodusentens Forenings søsterorganisasjon i Storbritannia, Construction Product Association (CPA) etablerer nå et initiativ ment å sikre næringen en felles metode for definering av et gitt produkts egenskaper i en nasjonal og felles, europeisk kontekst. Initiativet har fått navnet LEXiCON. Initiativet har fått [...]

2018-07-19T15:34:32+00:00desember 1st, 2016|

Cobuilder innleder strategisk samarbeid med Knauf Insulation i Storbritannia

Den ledende isolasjonsprodusenten Knauf Insulations britiske avdeling har inngikk forrige uke et strategisk samarbeid med norske Cobuilder om levering av konsistent data knyttet til sine produkter via goBIM, på det BIM-formatet kundene måtte foretrekke. – Vi er svært fornøyde med å være den første isolasjonsprodusenten på coBuilders plattform goBIM. Som det innovative selskapet vi [...]

2018-07-19T15:36:25+00:00oktober 3rd, 2016|