I Europa finnes det mange offentlige og private initiativer for digitalisering av byggenæringen. Felles standarder om teknisk språk, datastrukturer og formater for sømløs dataflyt utvikles for å hjelpe aktørene i byggenæringen med digitalisering i hverdagen.

Fra design til produksjon i en tilkoblet verden

Nå som digitaliseringen tar fart, blir skillet mellom byggenæringen og den mer teknologisk avanserte produksjonsindustrien stadig mer diffust. I årevis har samspillet mellom prosjektering, utførelse og produksjon vært hindret av mangel på samarbeid og integrert arbeidsflyt basert på data. I dagens alder av BIM, digitale tvillinger og generativ design er det imidlertid ingen teknologiske barrierer for synergien mellom disse feltene.

2019-05-22T15:37:04+00:00mai 22nd, 2019|

Felles kontekst – en forutsetning for gode digitaliseringsstrategier

Felles kontekst og datautvekslingsprosesser er nøkkelen for å lykkes med byggenæringens digitale skiftet. De er også viktige forutsetninger i BNLs «Digitale veikart». Utviklingen av felles norsk kontekst er allerede i gang. I februar skrev Byggevareindustrien at Norgips og Gyproc har fullført kvalitetssikringen av den første digitale produktdatamalen (PDT) i regi av Standard Norge og Byggevareindustriens forening.

2019-05-21T14:15:12+00:00februar 22nd, 2019|

Hjernen er redd for big data og det er helt naturlig

Hjernen er redd for big data og det er helt naturlig Fra begynnelsen av denne bloggen har vi snakket mye om data i sentrum av alle optimaliseringsprosesser. Så hvorfor går det så tregt med digitalisering av produktdata? De aller fleste profesjonelle som brenner for digitalisering i bygge- og anleggsnæringen har skrevet eller delt på [...]

2018-07-19T15:38:54+00:00mai 25th, 2017|Tags: , , |

Hvordan entreprenørene driver moderniseringen av bygg- og anleggsnæringen?

Hvordan entreprenørene driver moderniseringen av bygg- og anleggsnæringen? Hvor ofte sammenfaller bygget som blir prosjektert med det som blir bygd i virkeligheten? Hvis du er en entreprenør, er du klar over at på grunn av diverse faktorer i byggeprosessen er det umulig å oppnå total samsvar mellom as-designed og as-built. [...]

Jakten på produktinformasjonen – En sann historie

Jakten på produktinformasjonen - En sann historie Tenk deg å leve i en verden hvor hele verdikjeden kommuniserer sømløst og samhandler hundre prosent digitalt. En verden alle data er tilgjengelig med et tastetrykk. I en slik verden ville følgende historie vært umulig. Fastkarm-vinduet som ble et episk problem Da vi byttet lokaler en gang [...]

2018-07-19T16:12:34+00:00mars 20th, 2017|

Den allmektige strekkoden

Den allmektige strekkoden GTIN - en global standard EAN strekkoden og GTIN nummeret som står bak den, er helt uten overdrivelse selve produktidentifikatorens fyrste. På tvers av landegrenser, markeder og bransjer. Det som i det små begynte som en strekkode på en pakke tyggegummi i 1974, er i dag en internasjonal standard for [...]

2018-07-19T15:32:51+00:00mars 20th, 2017|