Løsninger utviklet av Cobuilder brukes av ulike aktører i Europa, både på offentlige og private bygge- og anleggsprosjekter. Det som er unik for løsningene er at produktdataene kan struktureres etter aktørenes behov mens de forblir lesbare av diverse typer programvare.

Felles kontekst – en forutsetning for gode digitaliseringsstrategier

Felles kontekst og datautvekslingsprosesser er nøkkelen for å lykkes med byggenæringens digitale skiftet. De er også viktige forutsetninger i BNLs «Digitale veikart». Utviklingen av felles norsk kontekst er allerede i gang. I februar skrev Byggevareindustrien at Norgips og Gyproc har fullført kvalitetssikringen av den første digitale produktdatamalen (PDT) i regi av Standard Norge og Byggevareindustriens forening.

2019-03-25T13:11:21+00:00februar 22nd, 2019|

Har du kontroll på produktdokumentasjonen?

Planlegging og innkjøp kan være en tid- og kunnskapskrevende jobb, ikke minst på grunn av en rekke lovkrav som bør tas til hensyn ved valg av produkter som skal brukes på prosjektet. I denne artikkelen kan du lese om hvordan ProductXchange hjelper deg med håndtering av produktdokumentasjonen på prosjektet.

2019-03-19T16:40:10+00:00februar 20th, 2019|

Informasjonsstyring i Cobuilder Collaborate

Etterfølgeren til ProductXchange, Cobuilder Collaborate, bygger på den samme informasjonsforvaltningsprosessen som ProductXchange: Sett – Samle inn – Sjekk – Distribuer. I tillegg til et brukervennlig og intuitivt grensesnitt, tilbyr Cobuilder Collaborate nye funksjonaliteter for forvaltning av prosjektdata som følger prinsippene beskrevet i de nylig publiserte standarde ISO 19650, del 1 og del 2.

2019-04-22T08:38:41+00:00februar 19th, 2019|

Eksplosiv vekst i automatisk levering av digital produktdokumentasjon

I løpet av få år har antallet direkte, digitale overleveringer av korrekt og omfattende produktdokumentasjon økt voldsomt. Det er ingen grunn til å tro at denne trenden vil snu.   Automatisk levering av dokumentasjon innenfor VVS, elektro og byggevarer har blitt det første, store steget mot full digitalisering. Stadig flere butikker og [...]

2018-07-19T15:25:41+00:00september 2nd, 2016|