Fra design til produksjon i en tilkoblet verden

Nå som digitaliseringen tar fart, blir skillet mellom byggenæringen og den mer teknologisk avanserte produksjonsindustrien stadig mer diffust. I årevis har samspillet mellom prosjektering, utførelse og produksjon vært hindret av mangel på samarbeid og integrert arbeidsflyt basert på data. I dagens alder av BIM, digitale tvillinger og generativ design er det imidlertid ingen teknologiske barrierer for synergien mellom disse feltene.

2019-05-22T15:37:04+00:00mai 22nd, 2019|

Hvordan bruke klassifikasjonssystemer i en alder av interoperabilitet?

P.t. foregår det parallelle digitaliseringsinitiativer i forbindelse med bruk av egenskaper, spesielt innenfor logikken av klassifikasjonssystemer. I denne artikkelen skal vi se nærmere på bruken av "egenskaper" i klassifikasjoner og hvordan dette er relatert til det pågående standardiseringsarbeidet i EU, slik at begge tilnærminger kan ses i sammenheng.

2019-02-01T10:55:19+00:00januar 30th, 2019|

Trygghet og kontroll på ytelseserklæringer for dine byggevarer

Trygghet og kontroll på ytelseserklæringer for dine byggevarer CE-merking og harmoniserte standarder CE-merking er den mest relevante merkingen for å sikre at en byggevare er i samsvar med den erklærte ytelsen. Ved å CE-merke byggevarer basert på en ytelseserklæring viser produsentene at produktet oppfyller gjeldende krav som er fastsatt i relevant EU-lovgivning om harmonisering.Siden produsenter [...]

2018-07-20T14:06:19+00:00oktober 14th, 2015|Tags: , , |