Informasjonsstyring i Cobuilder Collaborate

Etterfølgeren til ProductXchange, Cobuilder Collaborate, bygger på den samme informasjonsforvaltningsprosessen som ProductXchange: Sett – Samle inn – Sjekk – Distribuer. I tillegg til et brukervennlig og intuitivt grensesnitt, tilbyr Cobuilder Collaborate nye funksjonaliteter for forvaltning av prosjektdata som følger prinsippene beskrevet i de nylig publiserte standarde ISO 19650, del 1 og del 2.

2019-04-22T08:38:41+00:00februar 19th, 2019|

Hvordan bruke klassifikasjonssystemer i en alder av interoperabilitet?

P.t. foregår det parallelle digitaliseringsinitiativer i forbindelse med bruk av egenskaper, spesielt innenfor logikken av klassifikasjonssystemer. I denne artikkelen skal vi se nærmere på bruken av "egenskaper" i klassifikasjoner og hvordan dette er relatert til det pågående standardiseringsarbeidet i EU, slik at begge tilnærminger kan ses i sammenheng.

2019-02-01T10:55:19+00:00januar 30th, 2019|

Trygghet og kontroll på ytelseserklæringer for dine byggevarer

Trygghet og kontroll på ytelseserklæringer for dine byggevarer CE-merking og harmoniserte standarder CE-merking er den mest relevante merkingen for å sikre at en byggevare er i samsvar med den erklærte ytelsen. Ved å CE-merke byggevarer basert på en ytelseserklæring viser produsentene at produktet oppfyller gjeldende krav som er fastsatt i relevant EU-lovgivning om harmonisering.Siden produsenter [...]

2018-07-20T14:06:19+00:00oktober 14th, 2015|Tags: , , |