Bransjeorganisasjoner har en viktig rolle i den digitale omstillingen

I mars i år inngikk den europeiske organisasjonen for sagbruk og tremekanisk industri, CEI-Bois, et samarbeid med Cobuilder for å hjelpe produsenter med å digitalisere dataene sine og gjøre dem tilgjengelige i et maskinlesbart og standardisert format. Som en del av dette pilotprosjektet vil CEI-Bois-initiativet TIMBIM lage en felles dataordbok og felles datamaler som er basert på relevante harmoniserte produkt- og teststandarder og kan brukes i alle europeiske land.

By |2021-11-25T11:13:33+02:0024. november 2021|

Molio og Cobuilder inngår samarbeid om å utvikle felles PDT’er for den danske byggebransjen

Det danske byggebransjes kunnskapssenter Molio inngikk nylig et samarbeide med Cobuilder om å utvikle et felles «digitalt språk» for den danske byggenæringen. Ved hjelp av standardiserte datastrukturer, kalt produktdatamaler eller PDT’er, kan bransjeaktører fritt utveksle digitale produktdata på tvers av prosjekter og plattformer.

Cobuilder tilgjengeliggjør PDT’er for sirkulærøkonomi i Luxembourg

Luxembourg har satt seg som mål å bli Europas knutepunkt for sirkulærøkonomi og legger mye ressurser i å utvikle et økosystem som gjør dette mulig. Over tid har Finansdepartementet i Luxembourg og PositiveImpaKT, et konsulentselskap med ekspertise i sirkulærøkonomi, samarbeidet med drøye 50 internasjonale organisasjoner for å utvikle datamaler som kan sikre ombruk av byggevarer. Disse blir nå tilgjengeliggjort internasjonalt gjennom Cobuilders løsning Define.

By |2021-03-30T14:41:58+02:0030. mars 2021|