åpenBIM standardene har blitt «Norsk Standard»

åpenBIM standardene har blitt «Norsk Standard» Med dette er det ikke lenger noen grunn til å vente med å digitalisere dine produktdata. Standardisering er et viktig verktøy for en effektiv digitalisering av byggeprosessen. I Norge er vi opptatt av at de internasjonale standardene for åpenBIM gjøres til de europeiske. Vi bør derfor være [...]

Bærekraft bygges på presise produktdata

Byggenæringen er en av verdens største sløsere når det kommer til ikke-fornybare ressurser. Er det i det hele tatt mulig å se for seg en bærekraftig byggenæring? Svaret er ja. La oss fortelle deg hvordan.Til tross for byggenæringens enorme ressurs-sluk, er det faktisk mulig å se for seg en bærekraftig og [...]

2018-07-19T14:03:07+00:00november 30th, 2016|

Hva er Europas BIM-standarder?

Som et resultat av den raske utviklingen og implementeringen av BIM i den europeiske byggenæringen så har CEN (den europeiske standardiseringskomité) etablert et program som skal utarbeide standarder for å støtte oppunder BIM-prosesser. Dette skal bidra til å oppnå større grad av samarbeid mellom aktører som er involvert i byggeprosesser og [...]

2018-07-19T14:04:00+00:00november 30th, 2016|

Kvaliteten betyr alt når det kommer til digitale produktdata

Kvaliteten betyr alt når det kommer til digitale produktdata Hvorfor er det nødvendig å ha høykvalitets produktdata for hånden når man skal bygge og hva er kriteriene som hjelper deg å skille mellom god og dårlig produktdata? Ta deg fem minutter og få svarene her. Digitale produktdata er byggets [...]

2018-07-19T14:04:31+00:00november 30th, 2016|

Ordbok for Bygg- og Anleggsnæringen – svaret er buildingSMART Data Dictionary (bSDD)

Ordbok for Bygg- og Anleggsnæringen - svaret er buildingSMART Data Dictionary (bSDD) På en bygg- eller anleggsplass er kommunikasjon en utfordring “You say ‘potato’, I say ‘potato’, you say ‘tomato’ and I say ‘tomato’, oh let’s call the whole thing off”. Du har kanskje hørt denne populære sangen fra filmen ‘Shall [...]

2018-07-19T15:26:29+00:00januar 19th, 2016|Tags: , , |