Ved hjelp av strukturerte standardbaserte Product Data Templates kan produsentene dele digitale data om byggevarer og produkter sømløst, effektivt og uten informasjonstap.

Hvordan bruke klassifikasjonssystemer i en alder av interoperabilitet?

P.t. foregår det parallelle digitaliseringsinitiativer i forbindelse med bruk av egenskaper, spesielt innenfor logikken av klassifikasjonssystemer. I denne artikkelen skal vi se nærmere på bruken av "egenskaper" i klassifikasjoner og hvordan dette er relatert til det pågående standardiseringsarbeidet i EU, slik at begge tilnærminger kan ses i sammenheng.

2019-02-01T10:55:19+00:00januar 30th, 2019|

Skrekken for modernisering forvitrer i byggenæringen

Skrekken for modernisering forvitrer i byggenæringen Fra å være en av de aller mest konservative næringene på kloden, har vi de siste par årene sett at byggenæringen blir stadig mer endringsvillig og framoverlent. Kan dette fenomenet ganske enkelt forklares med de store, reelle besparelsene mange aktører har gjort seg som følge av den [...]

2018-07-19T15:50:47+00:00mars 20th, 2017|

Ingen grunn til å IKKE stole på digital produktdata

Ingen grunn til å IKKE stole på digital produktdata Smarte prosesser, oppegående digitale verktøy og løsninger for byggenæringen har ført til at korrekte, konsistente og automatisk overleverte produktdata spiller en stadig viktigere rolle, både for byggherrer og entreprenører. Å benytte seg av digitalt overlevert produktdata er ikke lenger bare ett hyggelig [...]

2018-08-28T13:28:49+00:00januar 13th, 2017|

5 grunner til å velge Product Data Templates

5 grunner til å velge Product Data Templates Etter mange og lange diskusjoner har den europeiske byggenæringen bestemt seg for at formatet «Product Data Template» (PDT) som den universelle malen for utveksling av digital produktdata. Det er det gode grunner til. Hensikten med en PDT'er er i korte trekk å gi produsenter [...]

2018-07-19T15:48:53+00:00januar 13th, 2017|

Product Data Templates, GUID og buildingSMART Data Dictionary

Product Data Templates, GUID og buildingSMART data doctionary I et globalisert marked for byggevarer må propduktdokumentasjonen forbli forståelig og uomtvistelig korrekt uansett hvem som skal lese den. Spanjol eller kineser. Menneske eller maskin. Universelt, presist og uavhengig Byggevareprodusenter som omsetter sine produkter internasjonalt må levere produktdokumentasjon på en lang rekke språk og [...]

2018-07-19T16:13:04+00:00september 16th, 2016|