Ved hjelp av strukturerte standardbaserte Product Data Templates kan produsentene dele digitale data om byggevarer og produkter sømløst, effektivt og uten informasjonstap.

Bransjeorganisasjoner har en viktig rolle i den digitale omstillingen

I mars i år inngikk den europeiske organisasjonen for sagbruk og tremekanisk industri, CEI-Bois, et samarbeid med Cobuilder for å hjelpe produsenter med å digitalisere dataene sine og gjøre dem tilgjengelige i et maskinlesbart og standardisert format. Som en del av dette pilotprosjektet vil CEI-Bois-initiativet TIMBIM lage en felles dataordbok og felles datamaler som er basert på relevante harmoniserte produkt- og teststandarder og kan brukes i alle europeiske land.

By |2021-11-25T11:13:33+02:0024. november 2021|

Implementerer et felles digitalt språk i den danske byggebransje

I april inngikk det danske byggebransjens kunnskapssenter Molio et samarbeid med Cobuilder om å utvikle en felles dataordbok for den danske byggebransjen. Målet med dette prosjektet er å etablere et felles digitalt språk som gjør at informasjon kan flyte fritt mellom alle aktører. Vi møtte prosjektleder Mikkel Nygaard Rønne for å få en oppdatering om fremdriften og lære mer om Moli