Bransjeorganisasjoner har en viktig rolle i den digitale omstillingen

I mars i år inngikk den europeiske organisasjonen for sagbruk og tremekanisk industri, CEI-Bois, et samarbeid med Cobuilder for å hjelpe produsenter med å digitalisere dataene sine og gjøre dem tilgjengelige i et maskinlesbart og standardisert format. Som en del av dette pilotprosjektet vil CEI-Bois-initiativet TIMBIM lage en felles dataordbok og felles datamaler som er basert på relevante harmoniserte produkt- og teststandarder og kan brukes i alle europeiske land.

By |2021-11-25T11:13:33+02:0024. november 2021|

Implementerer et felles digitalt språk i den danske byggebransje

I april inngikk det danske byggebransjens kunnskapssenter Molio et samarbeid med Cobuilder om å utvikle en felles dataordbok for den danske byggebransjen. Målet med dette prosjektet er å etablere et felles digitalt språk som gjør at informasjon kan flyte fritt mellom alle aktører. Vi møtte prosjektleder Mikkel Nygaard Rønne for å få en oppdatering om fremdriften og lære mer om Molios tilnærming til dette spennende prosjektet.

By |2021-10-15T09:39:37+02:0015. oktober 2021|

Molio og Cobuilder inngår samarbeid om å utvikle felles PDT’er for den danske byggebransjen

Det danske byggebransjes kunnskapssenter Molio inngikk nylig et samarbeide med Cobuilder om å utvikle et felles «digitalt språk» for den danske byggenæringen. Ved hjelp av standardiserte datastrukturer, kalt produktdatamaler eller PDT’er, kan bransjeaktører fritt utveksle digitale produktdata på tvers av prosjekter og plattformer.

Cobuilder tilgjengeliggjør PDT’er for sirkulærøkonomi i Luxembourg

Luxembourg har satt seg som mål å bli Europas knutepunkt for sirkulærøkonomi og legger mye ressurser i å utvikle et økosystem som gjør dette mulig. Over tid har Finansdepartementet i Luxembourg og PositiveImpaKT, et konsulentselskap med ekspertise i sirkulærøkonomi, samarbeidet med drøye 50 internasjonale organisasjoner for å utvikle datamaler som kan sikre ombruk av byggevarer. Disse blir nå tilgjengeliggjort internasjonalt gjennom Cobuilders løsning Define.

By |2021-03-30T14:41:58+02:0030. mars 2021|

Produktdata er en forutsetning for ombruk, gjenbruk og sirkulær økonomi

Sirkulær økonomi handler om å utnytte alle ressurser maksimalt. Kun ved å fokusere på kvalitet og lang levetid, ombruk og materialgjenvinning kan vi oppnå bærekraftig forbruk og produksjon, og ha en sjanse til å oppfylle FNs bærekraftsmål. Byggenæringen har et stort ansvar i denne forbindelse. I Norge står bygg – og anleggsbransjen alene for 25% av alt avfall (SSB, 2019). Drastiske tiltak må iverksettes og i denne forbindelse spiller produktinformasjon – produktdata – en avgjørende rolle.

By |2020-02-10T12:20:16+02:0026. november 2019|