Pipelife Norge introduserer en
standardisert tilnærming til styring av produktdata

ved å implementere Winerbergers nye datamodell på konsernnivå

Pipelife Norge introduserer en
standardisert tilnærming til styring av produktdata

ved å implementere Winerbergers nye datamodell på konsernnivå

Pipelife Norge er Norges største produsent og leverandør av rørsystem i plast. Bedriften er en del av konsernet Wienerberger AG som er en ledende internasjonal leverandør av byggematerialer og infrastrukturløsninger.

«Det norske markedet har startet på en spennende reise mot en mer digital infrastruktur, og Pipelife Norge ønsker å ta en ledende rolle i denne utviklingen. Vi ser vårt samarbeid med Cobuilder som instrumentalt for å kunne levere komplett og standardisert informasjon til ulike kunder, og for å møte behovet for en felles informasjonsplattform. Vi ser på Cobuilder og deres løsninger som selve grunnlaget for digitale tvillinger til byggeprosjekter modellert også med våre produkter og løsninger.»

Kjell J. Larsen, adm. direktør i Pipelife Norge AS
Pipelife Norge product

Klikk på bildet for å se det i full størrelse.

Forretningsbehov

Som en del av Wienerberger AG var Pipelife Norge blant de første bedriftene i konsernet til å implementere Wienerbergers datamodell på konsernnivå. Den nye datamodellen vil understøtte en systematisk og sentralisert tilnærming til styring av produktdata på konsernnivå, da det digitale beredskapet på tvers av hele gruppen varierer betydelig fra varemerke til varemerke og bedrift til bedrift.

I tråd med behovet identifisert av Wienerberger AG meldte Pipelife Norge om økende etterspørsel, spesielt i hjemmemarkedet, etter relevante og nøyaktige produktdata som kan brukes i hele verdikjeden av ulike programvare og aktører.

Utfordringer

En av de største utfordringene var at mesteparten av bedriftens produktinformasjon var lagret i lukkede systemer og filformater som hindret informasjonsflyten.

I tillegg ble bedriftens nettkatalog vedlikeholdt av de respektive produktlederne som har ansvaret for de forskjellige produktlinjene, noe som iblant førte til inkonsistenser i informasjonsrikdom og -kvalitet.

Bedriftens kunder jobber ofte med produktinformasjon som er tilgjengelig i ulike bransjedatabaser. Denne informasjonen leveres og styres av grossister, og inneholder i mange tilfeller unøyaktigheter. Derfor er det essensielt for Pipelife å kunne kontrollere og levere up-to-date produktinformasjon som er konsistent, standardisert og maskinlesbar.

Løsning

Pipelife Norge implementerer Cobuilders løsning for styring av produktdata – Cobuilder goBIM.

Ved hjelp av Cobuilder goBIM kan Pipelife strukturere sine data i henhold til norske og internasjonale produktstandarder, og dermed dekke informasjonsbehovene til forskjellige industriaktører. Dessuten vil løsningen sikre at dataene kan brukes på tvers av ulike systemer og markeder.

Gjennom Cobuilder Collaborate, en løsning som brukes av mange byggherrer og entreprenører i det norske markedet, kan aktørene benytte produsentenes data lagret i goBIM, direkte i digitale prosjekter, og integrere dem i “som bygget” BIM-modeller.

Steg-for-steg implementering

  • Gjennom Cobuilder goBIM, fikk Pipelife Norge tilgang til alle relevante datamaler (Data Templates) som dekker deres brede produktsortiment. Produktegenskapene i disse datamalene er basert på ulike internasjonale og norske standarder samt markedskrav, f.eks. vedrørende miljødata.

  • Ved hjelp av Cobuilders eksperter kunne Pipelife Norge samle sine produktdata fra de ulike kildene og formatene der informasjonen er lagret, og strukturere dem på en standardisert og konsistent måte. Dermed kan Pipelife Norge bruke Cobuilder goBIM som et system for styring av produktinformasjon (PIM) for å sikre konsistens og kvalitet på sine data.

  • Pipelife Norge vil i nærmeste fremtid kunne dra full nytte av goBIM-grensesnittet og bruke det som en produktkatalog innebygd på sin hjemmeside for å kunne levere all informasjon lagret i systemet direkte til kundene. På denne måten vil brukere kunne søke og velge produkter på bakgrunn av relevante egenskaper. Katalogen vil vise all produktdata, dokumentasjon og CAD-objekter som enkelt kan deles og distribueres i forskjellige BIM-programvare.

Resultat

Ved hjelp av Cobuilder goBIM kunne Pipelife Norge strukturere all sin produktinformasjon, og etablere en klar og effektiv prosess for vedlikehold av dataene ved å bruke goBIM som et målbasert system for styring av produktinformasjon (PIM).

Gjennom Cobuilder goBIM vil Pipelife Norge kunne levere nøyaktige, up-to-date data og dokumenter til sine kunder. Produktinformasjonen blir også tilgjengelig både på deres hjemmeside og på Cobuilders integrerte plattform, som tilbyr løsninger for alle de ulike aktørene i den norske byggebransjen.