Last ned

Wienerberger AG utvikler
en ny datamodell på konsernnivå

for å sikre konsistens og standardisering av produktdataene
som håndteres innenfor organisasjonens IT-infrastruktur

Last ned

Wienerberger AG utvikler en ny datamodell på konsernnivå

for å sikre konsistens og standardisering av produktdataene som håndteres innenfor organisasjonens IT-infrastruktur

Wienerberger АG er en ledende internasjonal leverandør av byggematerialer og infrastrukturløsninger. Konsernet har over 16 000 ansatte og nær 200 produksjonssteder på tvers av 30 land.

«Den logiske datamodellen som vi har utviklet og per dags dato implementerer gjennom Cobuilders løsninger, gir den unike verdien av å jobbe med en enkelt, felles informasjonskilde koblet til 3D-objekter og kartlagt mot internasjonale og lokale krav og standarder.»

Martin Weigand, Product Manager Digital Built Data Services, Wienerberger AG
what is a product type infographic

Klikk på bildet for å se det i full størrelse.

Wienerberger AG unifiserer sine datatjenester på tvers av markeder og avdelinger for å sikre en konsistent brukerreise.

Forretningsbehov

Wienerberger AG identifiserte behovet for å øke kvaliteten på sine dataleveranser til alle kunder innen programvaren de bruker (BIM-programvare), og på denne måten forbedre kundereisen i alle kontaktpunkter.

Utfordringer

Winerbergers dataforvaltere møtte en rekke utfordringer knyttet til konsistens og og standardisering av produktdataene (systemer, materialer, m.m.) over hele gruppen og for alle deres merkevarer.

For å forbedre kvaliteten på sine datatjenester satte Wienerberger AG et mål om å standardisere dataene internt ved å introdusere et Product Information Management system som skal brukes i hele konsernet og skal være en enkelt datakilde for alle deres kunder.

Wienerberger fant imidlertid ut at en tradisjonell PIM ikke dekket fullstendig deres behov. De trengte en løsning som også kan strukturere deres data slik at de kan møte brukernes behov på tvers av forskjellige markeder og programvare uten å måtte opprettholde dataduplikater og mange lukkede lokale databaser.

Løsning

For Wienerberger AG implementerte vi en integrert konsernløsning bestående av to løsninger innenfor Cobuilders plattform: Cobuilder Define og Cobuilder goBIM.

Mens Cobuilder Define gir Wienerberger mulighet til å opprette sine pålitelige digitale datamodeller, kan konsernet ved hjelp av Cobuilder goBIM strukturere sine data slik at de kan dekke ulike informasjonsbehov.

Cobuilders løsninger gir mulighet for API-integrering mot interne PIM-systemer og eksterne applikasjoner, f.eks. diverse datakilder, BIM-verktøy, 2D CAD-systemer, m.m.

Steg-for-steg implementering

Det første steget i implementeringen av Cobuilders løsning var å opprette en “logisk datamodell”.

  • Først fikk Winerberger tilgang til standardbaserte datamaler (Data Templates) utviklet av Cobuilder. Disse malene inneholder egenskaper som er relevante for å oppfylle lover, byggeforskrifter og ytterligere kriterier som konsernet ønsket å implementere.

  • Eksperter utnevnt av Wienerberger brukte Cobuilder Define for å skreddersy disse malene ved å følge etablerte datastyringsprosesser for godkjenning av opprettede egenskaper på bakgrunn av relevante produktstandarder som referansekilde.

  • Ved hjelp av Cobuilder Define introduserte ekspertene riktig navngivning for alle konsepter i henhold til standardkrav. I de tilfellene hvor det var behov for å opprettholde bedriftsspesifikke synonymer ble disse kartlagt mot tilsvarende standardbaserte egenskaper gjennom maskinlesbare koder.

  • Ingen duplikater ble opprettholdt innenfor systemet da det tjener som en dataordbok basert på en enkelt kilde. Det oppretter koblinger mellom mening og språk (både maskin- og menneskespråk). Denne modellen ble implementert i Wienerbergers sentralisert PIM-system hvor produktspesifikke dataene blir registrert.

  • Ettersom Wienerberger ønsket å tilgjengeliggjøre spesifikke data og 3D CAD-objekter direkte til sluttbrukeren, ble goBIM-grensesnittet innebygd på deres hjemmeside i form av merkevarekatalog. På denne måten kan brukerne utforske produsentens produktliste og søke etter produkter på bakgrunn av egenskaper som er aktuelle for deres konkrete marked. Koblingen mellom de strukturerte dataene og geometrien ble opprettet takket være samarbeidet mellom Cobuilder og CADENAS, ekspert innen 3D CAD-modeller.

Resultat

Etter å hå fullført denne prosessen, kunne Wienerberger rapportere en reduksjon på 20% i antall egenskaper som administreres av konsernet.

I dag bruker Wennerberger goBIM som et “oversettelsessystem” som sikrer sømløs dataflyt og automatisering. Når en endring er gjort i PIM-systemene, blir den matet inn i goBIM. Gjennom goBIM blir den videreført til hvilket som helst tredjepartssystem som bruker goBIM som en database.

For eksempel blir dataene om et bestemt produkt som er endret i PIM-systemet, automatisk oppdatert i Revit gjennom en plugin som henter standardiserte data fra goBIM i et format spesielt tilpasset Revit.

Implementeringen av en slik helhetlig bedriftsløsning har åpnet mange muligheter for Wienerberger. Produktdataene er nå fritt tilgjengelige for ulike aktører innen byggebransjen, slik at alle kunder (i alle markedskanaler) kan finne produktegenskaper og 3D CAD-objekter og få dataene strukturert og kartlagt mot alle digitale formater og programvare, som f.eks. IFC, Revit, Nemetchek, ETIM og ArchiCAD.