Last ned

NCC introduserer en ny
prosess for datastyring

som muliggjør effektiv papirløs flyt i egne systemer og med leverandører for å oppfylle krav fra byggherrer

Last ned

NCC introduserer en ny prosess for datastyring

som muliggjør effektiv papirløs flyt i egne systemer og med leverandører for å oppfylle krav fra byggherrer

NCC er et av de ledende nordeuropeiske bygg- og eiendomsutviklingsselskapene
med en omsetning på 53 mrd. SEK og 17 000 ansatte.

«Sammen med Cobuilder deler vi en tro på at bruk av åpenBIM-standarder i alle prosesser er den rette veien mot å jobbe med Integrated Virtual Design and Construction (VDC) eller bygningsinformasjonsmodellering (BIM).

Ved å introdusere den nye prosessen for datastyring samt bruk av standardiserte data er vi i stand til å oppfylle kravene, og vi kan allerede rapportere forbedringer i våre interne prosesser, innkjøp og kostnadsberegning.»

Egil Berg, Digital Business Development Manager
Case Study NCC

Klikk på bildet for å se det i full størrelse.

Forretningsbehov

For å møte krav fra byggherrer ønsket NCC å innføre en papirløs arbeidsflyt for spesifisering og valg av bygningselementer som skal brukes internt og under innkjøpsprosessen.

Utfordringer

Bruk av ulike ord og definisjoner i bransjen samt forskjellige datastrukturer og språk i systemene gjør at kvalitetssikring av dataene er tidskrevende, og at datamaskiner ikke kan snakke sammen på en effektiv måte.

Løsning

I samarbeid med Cobuilder opprettet NCC standardisert data for flere bygningselementer gjennom bruk av Data Templates (datamaler). Dette muliggjør implementering av en felles datastruktur og et felles teknisk språk slik at man kan sikre sømløs utveksling av informasjon mellom diverse aktører til forskjellige formål og på ulike tidspunkter.

Den nye arbeidsflyten for innkjøp ble etablert og testet med leverandører gjennom bruk av Data Templates.

Cobuilder hjalp NCC med å ta i bruk IFC som et nøytralt, ikke-proprietært dataformat for utveksling og deling av informasjon. Det neste steget er å etablere en kobling mellom NCC og produsentenes databaser ved hjelp av en metode hvor IFC transporterer dataene som defineres og vedlikeholdes i en dataordbok utviklet etter prinsippene i ISO 12006-3 (IFD), samt egenskaper og datamaler iht. de kommende standardene prEN ISO 23386 and prEN ISO 23387.

Pilotprosjektet

For dette prosjektet utviklet Cobuilder en helt ny prototype for programvare som NCC kunne teste.

Prototypen, som kalles Specify, inkorporerer alle eksisterende og kommende standarder som er relevante for styringen av datasemantiske konsepter innen byggenæringen. På denne måten kan byggherrer og utførende aktører bruke Data Template-strukturer for å stille og håndtere datakrav på tvers av roller, faser og informajsonsnivåer.

Følgende papirløse arbeidsflyt ble utført gjennom Specify-prototypen.

  • NCC setter regler for hvilke data som trengs for et bestemt bygningselement slik at arkitektene kan være presise når de legger til bygningselementet i et prosjekt.

  • Arkitekten angir noen spesifikasjonsverdier og sender malen videre til produsenten som skal levere ytterligere informasjon for mer nøyaktig spesifikasjon.

  • Innenfor samme datastruktur kan vindusprodusenten foreslå forskjellige alternativer – også på bakgrunn av sin ekspertise.

  • På denne måten kan arkitekten ta en informert beslutning, spesifisere et materiale eller et produkt til byggverk og returnere datamalen til entreprenøren som kan lagre informasjonen i sin database.

Resultat

Ved å introdusere den nye prosessen for datastyring har NCC kommet et godt stykke på vei mot å nå sitt mål om en mer effektiv papirløs arbeidsflyt når det gjelder innkjøp.

Ved å bruke Data Templates som gir strukturen og språket for den digitale datautvekslingen mellom de ulike aktørene, kunne NCC opprettholde den røde tråden i informasjonen og dra nytte av digital standardisert datastyring under den hele interne prosessen.

På grunn av den felles strukturen for informasjonsutveksling kunne NCC berike sin database med bygningselementer (Construction Elements Database) og lagre alle data for historisk analyse.

Denne tilnærmingen gir muligheter for databaseintegrering med strategiske partnere, noe som åpner opp for videre automatisering.

Cobuilder ønsker å takke vår fremtidsrettet partner NCC for deres innspill og knowhow som hjelper oss til å utvikle løsninger egnet for å møte byggbransjens behov.