Bransjeorganisasjoner har en viktig rolle i den digitale omstillingen

Modified on november 25, 2021

I mars i år inngikk den europeiske organisasjonen for sagbruk og tremekanisk industri, CEI-Bois, et samarbeid med Cobuilder for å hjelpe produsenter med å digitalisere dataene sine og gjøre dem tilgjengelige i et maskinlesbart og standardisert format.

Som en del av dette pilotprosjektet vil CEI-Bois-initiativet TIMBIM lage en felles dataordbok og felles datamaler som er basert på relevante harmoniserte produkt- og teststandarder og kan brukes i alle europeiske land. TIMBIM har som formål å bidra med en åpen og nøytral plattform hvor deling av informasjon, kunnskap og erfaringer kan komme alle deltagerne til gode.

Vi snakket med Hansueli Schmid, et av medlemmene i arbeidsgruppen som styrer TIMBIM-prosjektet, for å lære mer om arbeidet med de felles datastrukturene for den europeiske treindustrien.

Produktinformasjon er avgjørende for alle prosesser i et byggeprosjekt

Hansueli er prosjektleder i Lignum, foreningen for den sveitsiske skog- og treindustrien, hvor han har ansvaret for det sveitsiske tre-BIM-biblioteket www.lignumdata.ch. Han er også medlem av styringskomiteen for buildingSmart International Product Room, som fokuserer på robust og effektiv bruk av produktdata som en del av openBIM.

– Produktinformasjon er avgjørende for smidige prosesser gjennom alle planleggingsfaser. Produkter for byggverk er variablene i de komplekse sammenhengende systemene som vi kaller bygninger. Produktene utgjør de ulike komponentene, som igjen utgjør bygningen. Hvis vi som bransje ønsker en digital transformasjon, må vi starte med de minste elementene i systemet. Vi må digitalisere produktinformasjon på en måte som lar algoritmer gjenkjenne og få tilgang til disse variablene. Vi bør også være i stand til å levere og utveksle denne informasjonen på tvers av hele bransjen. Dette er en forutsetning for å ta i bruk nye digitale teknologier, prosesser og forretningsmodeller i byggenæringen, forklarer Hansueli.

Gjennom sitt arbeid med Lignum-databasen har Hansueli fått god innsikt i fordelene med digitale data. Databasen startet som en katalog der arkitekter kan finne alle nødvendige data for lydisolering av ulike komponenter, som for eksempel vegger og tak. Verktøyet har gjennom årene vært i kontinuerlig utvikling og gir i dag strukturert informasjon om teknisk ytelse av materialer og komponenter innenfor de ulike grunnkravene til bygninger, som for eksempel brannsikkerhet og miljøegenskaper.

Bruk av standardiserte datastrukturer er avgjørende

– Nå ser vi frem til å strukturere våre data gjennom de standardbaserte datamalene som vi utvikler sammen med våre europeiske partnere i CEI-Bois-initiativet TIMBIM. Mange snakker om BIM, men få er klare over viktigheten av produktdata. Sømløst samarbeid er kun mulig dersom vi følger felles rammer utviklet for hele byggebransjen. Dette er grunnen til at bruk av datastrukturer basert på eksisterende standarder er avgjørende for å sikre full interoperabilitet, fortsetter Hansueli.

De første datamalene utviklet av CEI-Bois-arbeidsgruppen blir tilgjengeliggjort for alle medlemsorganisasjoner gjennom en offentlig nettside innen utgangen av 2021.

Arbeidsgruppen består av representanter fra de nasjonale foreningene i Sverige, Finland, Østerrike og Sveits. De har jobbet i Cobuilders standardbaserte dataordbok Define for å implementere alle relevante standarder for opprettelse og strukturering av digitale data. Noen av medlemmene har arbeidet med utvikling av de nødvendige egenskapene for å beskrive treprodukter, mens andre har utført oppgavene som fageksperter for å validere og godkjenne det nyopprettede innholdet i tråd med prosessen beskrevet i standarden for sammenkoblede dataordbøker, EN ISO 23386. Dette sikrer at dataene som opprettes av CEI-Bois er av høy kvalitet og kan brukes i ulike systemer og verktøy av alle medlemmer i hele Europa.

Fremdriften i prosjektet

– Det har vært spennende å jobbe med kolleger som har ulik bakgrunn og kompetanse. Det å kunne få ulike perspektiver har vært en stor fordel for å skape en felles forståelse og et fullt bilde av treindustriens behov. Dette er viktig for å sikre at våre felles datastrukturer kan tjene hele bransjen. Hele prosessen er selvfølgelig under arbeid. Når de første datamalene er tilgjengelige for alle våre medlemmer, vil vi kunne få ytterligere innspill og fortsette å utvikle dem videre, forklarer Hansueli.

Neste steg i prosjektet er å lansere en API-tjeneste som vil gjøre det mulig for medlemsorganisasjoner å integrere de nye datamodellene i andre digitale løsninger og databaser. Dette er tilfellet med Lignumdata, BIM-objektbiblioteket til den sveitsiske treindustrien, hvor alle standardbaserte egenskaper utviklet i Cobuilder Define vil bli kartlagt mot allerede eksisterende data.

– Når de felles datamalene er ferdigutviklet og tilgjengelige for medlemmene av den europeiske organisasjonen for sagbruk og tremekanisk industri, tror jeg at den neste viktige fasen av prosjektet vil være å bli enige om verdier og utvikle felles generiske produkter. På denne måten kan alle bransjeaktører i hele Europa få tilgang til strukturerte produktdata om tre som de kan bruke i sitt arbeid. Det store mangfoldet av produkter som lages av tre kan bli en utfordring for vår industri, sier Hansueli.

Bransjeorganisasjoner har en viktig rolle

Mange av aktørene i treindustrien er små og mellomstore bedrifter som befinner seg på ulike nivåer når det gjelder digitalisering. Det å kunne tilby omfattende generiske produkter som kan være representative for produktene som tilbys av hele industrien, er et svært viktig skritt for å møte informasjonsbehovene til alle byggeaktører når de skal innlemme treverk i sine prosjekter.

– Målet med dette pilotprosjektet er å forberede den europeiske treindustrien på den digitale omstillingen. Bransjeforeninger har en viktig rolle i denne prosessen. Jeg mener at det er deres ansvar å ta ledelsen, koordinere med andre land og geleide medlemmene inn i det digitale skiftet. Standardisering av datamaler og utvekslingsformater er avgjørende i denne prosessen, og jeg er overbevist om at standardiseringsorganene også har en viktig rolle for å legge til rette for overgangen til en mer digital byggebransje. Bransjestandarder er publisert på mange forskjellige språk, og det er behov for at de også finnes på et maskinlesbart språk.