Bransjeforeninger

Standardisering av informasjonsprosesser representere store fordeler foralle aktører i bygg- og anleggsnæringen. En felles kontekst for informasjonsflyt som muliggjør sømløst levering, oppdatering og distribusjon av produktdata, vil kunne representere store innsparelser gjennom mer effektiv planlegging, prosjektering og bygging.

STANDARDISERING OG STRUKTURERING AV DATA
DATASTYRING
konsulenttjenester

Standardisering og strukturering av data

Målet til bransjeforeninger er typisk å skape merverdi for medlemmene. I BAE-næringen kan dette oppnås gjennom standardisering og digitale løsninger for distribusjon av strukturerte produktdata.

HVA ER EN PDT?
  • Opprett standardbaserte skreddersydde digitale strukturer for deklarering og digitalisering av produktinformasjon. PDT’ene i Cobuilder Define er utviklet i henhold til standarden XP P07-150 og kan tilpasses etter foreningens egne informasjonsbehov;
  • Opprett ekspertgrupper for godkjennelse av datasett (produktegenskaper) for å lage en felles mal for erklæring og distribusjon av data for alle aktører;
  • Angi ulike tillatelsesnivåer for medlemmer og kontroller hva som eksporteres ut i eksterne systemer og databaser;
  • Opprett en produktkatalog med standardbaserte produktdata levert direkte fra foreningens medlemmer.

KONTAKT OSS

Datastyring

goBIM Logo
  • Samlestedet for all produktdokumentasjon, -data og 3D objekter i basert på organisasjonens informasjonskrav;

  • Produktdataene er strukturert etter egne intern e informasjonsbehov og kartlagt mot alle relevante eksterne standarder (nasjonale, europeiske, ISO) samt markedskrav;

  • Dataene kan oversettes til ulike språk og eksporteres ut i diverse programvare takket være mapping i felles dataordbøker.
goBIM

Konsulenttjenester

  • Vi avholder workshopfor å diskutere bruk av data innenfor egen bedrift/organisasjon, identifiserer konkrete informasjonsbehov og setter i gang informasjonsprosesser;

  • Vår metode optimaliserer innføringen av informasjonsprosesser på i organisasjonen;

  • Vi arrangerer også diverse kurs og webinarer i opplæring av våre systemer samti generelle temaer innen BIM og digitalisering av produktdata.

KONTAKT OSS