BNL inngår avtale med coBuilder for digitalisering av norsk bygg- og anleggsnæring

BNL inngår avtale med coBuilder for digitalisering av norsk bygg- og anleggsnæring

Byggenæringens Landsforening inngår avtale om bruk og overføring av Produkt Data maler fra coBuilder for digitaliseringen av norsk bygg- og anleggsnæring.

BNL har i lengre tid arbeidet med «Digitalt Veikart» for Bygg- og Anleggsnæringen i Norge. En viktig del av dette arbeidet er utvikling av en felles metode for å definere produkters egenskaper og egenskapssett for alle aktører i næringen. Igjennom våren har coBuilder og BNL arbeidet frem en avtale som sikrer overføring og bruk av det arbeidet coBuilder har gjort innenfor digitalisering av produktdata.

BNL inngår avtale med coBuilder for digitalisering av norsk bygg- og anleggsnæring

Gjennom avtalen inngått med BNL og overført til buildingSMART Norge, ønsker coBuilder ved overføring av 270 PDT (Product Data Template) utformet på bakgrunn av standarder og lov-/markedskrav å hjelpe næringen med et godt utgangspunkt for etableringen av en felles norsk kontekst. I tillegg hjelper coBuilder næringen med et verktøy for å sikre en felles metode for erklæring av egenskaper slik at alle aktører i næringen kan snakke et felles språk.

I det arbeidet buildingSMART Norge nå skal gjøre, håper vi at alle aktører vil bidra til gode prosesser, økt kunnskap om BIM og etablering av ekspertgruppene som nå trengs.

coBuilder har sammen med Catenda utviklet Building Smart Data Dictionary (bSDD) til å bli det «Lexicon» næringen trenger for å etablere «personnummer» datamaskiner bruker for å sikre samhandling mellom systemer og aktører. Ved at flere nå vil delta i dette felles arbeidet kommer bSDD til å bli bransjens «hub» for å hente ut definisjoner og til å koble seg opp mot.

Fremover ser coBuilder store muligheter for digital samhandling mellom byggherrer, prosjekterende, utførende, produsenter og øvrige aktører. Vi ønsker fortsatt å utfordre eksisterende distribusjonskanaler, varedatabaser, IT-aktører og aktørene i næringen for å finne gode løsninger. Dagens digitalisering av vår felles bransje har så vidt begynt, og vi ser frem til å lede an i dette arbeidet.

Samtidig vil over 4500 bedrifter vi har som kunder i goBIM og ProductXchange kunne se fremtiden allerede i dag da vi har på plass infrastrukturen som trengs for å starte det praktiske arbeidet.

Vi ønsker å takke BNL, EBA, buildingSMART Norge og Boligprodusentene for mange og lange møter som har ført oss frem til dette resultatet.

Vil du vite mer om digitalisering av bygg- og anleggsnæringen?

Abonner på vårt nyhetsbrev!

2018-04-24T22:38:11+00:00 juni 29th, 2017|goBIM|