Blogg2021-01-11T15:35:39+02:00

En blogg om den digitale bygg- og anleggsnæringen

Velkommen til vår blogg. Her finner du siste nytt om Cobuilder, gode artikler om digitalisering og informasjonsprosesser innen bygg- og anleggsnæringen og ferske nyheter om implementering av BIM.

SISTE NYTT

Cobuilders løsninger har forandret måten vi samler dokumentasjon på og spart oss for drøy tidsbruk og enorme anstrengelser på veien.

Tom Ivar Myhre-Backe GruppenTom Ivar Myhre, Backe Gruppen

Ny markedsdirektør i Cobuilder

Espen Mathisen er ny markedsdirektør (Chief Marketing Officer) i Cobuilder. Espen vil inngå i konsernledelsen og rapportere til konsernsjef Lars Chr. Fredenlund. Han får ansvaret for Cobuilders internasjonale posisjoneringsstrategi og skal hjelpe selskapet med å lykkes i nye globale markeder.

1. desember 2021|

Bransjeorganisasjoner har en viktig rolle i den digitale omstillingen

I mars i år inngikk den europeiske organisasjonen for sagbruk og tremekanisk industri, CEI-Bois, et samarbeid med Cobuilder for å hjelpe produsenter med å digitalisere dataene sine og gjøre dem tilgjengelige i et maskinlesbart og standardisert format. Som en del av dette pilotprosjektet vil CEI-Bois-initiativet TIMBIM lage en felles dataordbok og felles datamaler som er basert på relevante harmoniserte produkt- og teststandarder og kan brukes i alle europeiske land.

24. november 2021|