Home/Blogg
Blogg2020-01-27T09:22:31+02:00

En blogg om den digitale bygg- og anleggsnæringen

Velkommen til vår blogg. Her finner du siste nytt om Cobuilder, gode artikler om digitalisering og informasjonsprosesser innen bygg- og anleggsnæringen og ferske nyheter om implementering av BIM.

SISTE NYTT

Cobuilders løsninger har forandret måten vi samler dokumentasjon på og spart oss for drøy tidsbruk og enorme anstrengelser på veien.

Tom Ivar Myhre-Backe GruppenTom Ivar Myhre, Backe Gruppen

Beskytt deg mot hørselsskadelige stoffer

Støy er den vanligste årsaken til hørselstap. Enkelte kjemiske stoffer kan imidlertid også føre til hørselsskader, særlig ved eksponering i støyende omgivelser. Det nye verktøyet for risikovurdering i Cobuilder Collaborate kan hjelpe deg til å identifisere og redusere denne risikoen.

21. august 2020|

Digitalisering av produktdata: klassifikasjonssystemer og datamaler

I de siste årene har ulike organisasjoner utviklet datamodeller som gradvis blir tatt i bruk over hele byggenæringen. Hovedmålet med disse datamodellene er å forenkle informasjonsutvekslingen mellom aktørene og bidra på denne måten til å få fart i digitaliseringen av sektoren. I denne artikkelen skal vi sammenligne de to mest utbredte tilnærmingene og vurdere fordelene og ulempene ved at disse tas i bruk på industrinivå. Den første tilnærmingen er bruk av klassifikasjonssystemer for digitalisering av informasjon om produkter til byggverk. Det andre alternativet er datamalene som omhandles av den nye standarden EN ISO 23387.

4. august 2020|

ANBEFALT