Beskytt deg mot hørselsskadelige stoffer

Modified on august 24, 2020

Hørselsskader utgjør omtrent halvparten av meldingene om yrkessykdom som mottas av Arbeidstilsynet. Støy er den vanligste årsaken, men enkelte kjemiske stoffer kan også føre til hørselsskader, spesielt ved eksponering i støyende omgivelser. Det nye verktøyet for risikovurdering i Cobuilder Collaborate kan hjelpe deg til å identifisere og redusere denne risikoen.

Hvilke stoffer er hørselsskadelige og hvordan påvirker de hørselen?

Den svenske forskeren Ann-Christin Johnson, som er ekspert innen audiologi og tidligere dosent ved Karolinska Instituttet i Stockholm, forteller kort om hørselsskadelige stoffer, støy og skader på hørselen.

– Hørselsskadelige stoffer, også kalt ototoksiske stoffer, er kjemiske stoffer eller medikamenter som skader det indre øret eller hørselsnerven. Slike stoffer absorberes i blodet enten ved inhalering eller gjennom huden. Når de tas opp i blodomløpet, sprer de seg til hele kroppen – også til det indre øret. Dette kan skade hårcellene eller nervebanene som har forbindelse til hørselen.

Risikoen for hørselsskader påvirkes av mange faktorer, bl.a. genetiske forhold, stress og sykdommer. Forskning viser imidlertid at kombinasjonseksponering for støy og ototoksiske stoffer øker denne risikoen. Likevel kan eksponering for ototoksiske stoffer føre til hørselskader selv når man ikke er utsatt for støy.

Eksempler på ototoksiske stoffer er noen organiske løsemidler, som f.eks. styren og toluen, tunge metaller som bly og kvikksølv, m.m.

digital twin

Arbeidsgiver må gjøre risikovurdering og tilby hørselskontroll

“Arbeidsgiveren skal kartlegge arbeidsplassen og vurdere risiko for helsefare ved støy. I en slik vurdering skal arbeidsgiver avdekke om det finnes hørselsskadelige stoffer i arbeidsatmosfæren og om dette kan medføre hørselsnedsettelse.

Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet anbefaler at støybelastningen for arbeidstakere som arbeider med slike stoffer reduseres til 80 dB (A) eller lavere. De ansatte bør også få tilbud om hørselskontroller og informasjon og opplæring for å unngå helsefaren forbundet med denne type stoffer.

Arbeidstakere skal få tilbud om hørselskontroll hvis det er hørselsskadelige stoffer i arbeidsatmosfæren (uavhengig av nivå målt i arbeidsatmosfæren) og støynivået er 80 dB(A) eller 130 dB (C).”

Arbeidstilsynet

Slik kan Cobuilder Collaborate hjelpe deg

Cobuilder Collaborate identifiserer automatisk ototoksiske stoffer dersom de inngår i kjemikalien som risikovurderes. Verktøyet gir forslag til relevant personlig verneutstyr som kan redusere risikoen for at stoffet tas opp i blodomløpet. Eksempler på slikt personlig verneutstyr kan være masker, hansker, vernedress, m.m. I tillegg vil systemet foreslå bruk av hørselsvern for å beskytte mot støy som øker risikoen for hørselsskader.

– Det er viktig å være oppmerksom på risikoen for hørselsskader, sier Ann-Christin Johnson. – Inkluder ansatte i hørselsvernprogrammer – gi god informasjon og tilby hørselskontroll.

Finn ut mer om det nye verktøyet for risikovurdering i Cobuilder Collaborate og hvordan det kan hjelpe deg i ditt arbeid.

Hvis du ønsker å få praktisk innføring i bruk av den nye risikomodulen, kan du melde deg på et av våre gratis webinarer. For oversikt og påmelding klikk her.