Byggenæringen er en av verdens største sløsere når det kommer til ikke-fornybare ressurser. Er det i det hele tatt mulig å se for seg en bærekraftig byggenæring? Svaret er ja. La oss fortelle deg hvordan.

Til tross for byggenæringens enorme ressurs-sluk, er det faktisk mulig å se for seg en bærekraftig og ansvarlig byggenæring. For å få det til må vi begynne med å se på byggets mange små og store komponenter; byggevarene. Bærekraft begynner nemlig ved valget av hva et gitt bygg skal bestå av.

I Norge har byggenæringen lenge vært opptatt av miljøtiltak i form av materialbruk som gir lavt forbruk av energi og som reduserer utslippene av CO2. Alle våre store offentlige byggherrer har som en overordnet målsetning å på sikt reise klimanøytrale bygg med null utslipp og kraftig, redusert miljøavtrykk. For å oppnå dette er det essensielt å kontrollere hvilke bestanddeler bygget består av. Altså hvilke byggevarer som inngår.

Eksisterende kontrollsystemer for bærekraft i byggevarer

I nærmere 20 år har byggebransjen benyttet seg av sertifiserings-systemer for gradering av miljøvennlighet og bærekraft. Blant de som med fordel kan nevnes i en slik sammenheng finner vi: BREEAM NOR, Svanen, LEED og EMAS. Selv om mange av disse sertifiseringene fortsatt er frivillige, setter stadig flere byggherrer krav til ulike miljøsertifiseringer på produkter som skal inngå i deres bygg. Dette for å oppnå en ønsker sertifisering. I dag finnes det for eksempel mer enn 546 000 sertifiserte bygg etter BREEAM-standarden på verdensbasis. 426 av disse er bygd i Norge.

Felles for alle miljøsertifisering-systemer er at de setter krav til etterrettelig innsamling av produktdokumentasjon. Uten konsistente produktdata er det umulig å kontrollere hvilke byggevarer som er benyttet, og dermed umulig å slå fast nivået av miljøvennlighet og bærekraft. Av den grunn er det et stødig og vedvarende tungt press fra entreprenørenes side på byggevareprodusenter for å levere relevant og nøyaktig produktdokumentasjon. Dette har ført til at godt dokumenterte produkt-ytelser og egenskaper har blitt en stor konkurransefordel for oppegående og fremtidsrettede produsenter.

Hvordan «erklære» en gitt byggevares miljøegenskaper?

Byggenæringen i Norge benytter EPD’er. En EPD er en internasjonalt godkjent deklarasjon som beskriver produktets miljøegenskaper, utarbeidet i henhold til den internasjonale standarden (ISO) 14025/TR og Life-Cycle Analysis (LCA.) Poenget med en EPD er ikke å vise at et produkt er miljøvennlig, den er ment å fungere som en evaluering av miljøegenskapene fra en uavhengig tredjepart. Ved å lage en EPD for sine produkter gir de respektive produsentene entreprenørene en mulighet til å sammenligne byggevarer og velge det som passer deres miljøkrav best.

BIM’ens «grønne» dimensjon

En helhetlig og konsistent BIM inneholder dataene knyttet til de produktene som er benyttet i det fysiske bygget. Dette er veldig nyttig i forhold til beregning av karbonutslipp eller energieffektivitet, for eksempel. Så da blir spørsmålet hvordan du får miljødata inn i BIM’en. La oss forklare. En EPD eller en annen form for dokumentasjon av egenskaper knyttet til miljø og bærekraft – distribueres gjerne i form av en PDF. PDF’en legges typisk ut på nettet eller sendes via e-post. Dette er en fremgangsmåte som fører til en rekke utfordringer. Ikke minst når det kommer til innsamling og oppdatering av produktdokumentasjonen for et gitt byggs BIM. Informasjonen er låst til PDF’en og krever minst én manuell operasjon for å kunne legges inn og oppdateres i byggets digitale versjon.

Det er av den grunn laget langt enklere løsninger som kan gjøre denne operasjonen automatisk. Ved å få produktdokumentasjonen digitalisert, kan denne eksporteres direkte i et åpent format og legges direkte inn i modellen. For eksempel kan u-verdien i et vindu eksporteres til Revit og kobles til alle 3D-objekter som representerer vinduer av samme type.

Dette skjer ved at produktdokumentasjonen oversettes og digitaliseres i en «Product Data Template» (PDT.) I en PDT kan produsentene fylle ut verdiene for produktets egenskaper. Deretter kan entreprenøren eksportere disse egenskapene i form av PDT direkte inn i hvilken som helst BIM bygd på standardene for åpenBIM.

BIM for bærekraft gjennom de ulike fasene

BIM er nyttig for alle involverte i bygging og drift av ethvert bygg, i hele dets livssyklus. La oss gi deg noen eksempler:

 

I en tidlig fase kan produsentenes digitale produktdata i en BIM sørge for total kontroll på at det er samsvar mellom nasjonale og prosjekt-spesifikke krav, og de byggevarene som faktisk er benyttet. Alt fra nedbrytning av ozonlaget og forsuring av vann, til energi- og ressursforbruk, kan kalkuleres. Dersom varen ikke tilfredsstiller kravene, kan den eventuelt byttes ut.

I byggefasen er det enkelt for entreprenørene å kontrollere hvilke byggevarer som egentlig benyttes ute på byggeplassen, og på den måten sørge for at «as-designed» samsvarer med «as-built.»

I driftsfasen kan forvalterne lett finne data for utskiftinger, oppussing og fornyelser. Dette er til stor hjelp når det kommer til å unngå utfordringer når bygget er ferdig og skal tas i bruk.

BIM og konsistente, automatiserte data for byggevarene som inngår i det ferdige bygget er med andre ord veien å gå for en grønnere byggenæring. Teknologien eksisterer, er vel utprøvd. Nå gjenstår det bare å se hvilke byggevareprodusenter som er kloke nok til å benytte seg av fremtidens løsninger i dag.

Ønsker du en måned gratis tilgang til goBIM?

Trykk på knappen og kom i gang med digitalisering!

REGISTRER DEG