automatisk levering av digital produktdokumentasjon

I løpet av få år har antallet direkte, digitale overleveringer av korrekt og omfattende produktdokumentasjon økt voldsomt. Det er ingen grunn til å tro at denne trenden vil snu.

 

Automatisk levering av dokumentasjon innenfor VVS, elektro og byggevarer har blitt det første, store steget mot full digitalisering. Stadig flere butikker og grossister generer automatisk produktdokumentasjon i det øyeblikket varen leveres, eller kortet dras. Og dét direkte inn til prosjektets digitale modell (BIM). Til bruk for alt og alle som måtte ha tilgang og nytte av den.

Fra 2014 til 2016 har det totale antallet automatisk overleverte varetransaksjoner gjennom CONNECT økt med 154% fra et snitt på 380.909 varer pr mnd. i 2014 til 968.736 i 2016.

– At vi opplever en så eksplosiv vekst og i år passerer 11.5 millioner overleverte varertransaksjoner er gledelig, men i og med at stadig flere tar CONNECT i bruk er det all grunn til å tro at veksten vil bli enda større i tiden som kommer, sier Emir Evlic, produkt- og salgsansvarlig for CONNECT i coBuilder.

Stadig strengere krav

I bygg- og anleggsbransjen omsettes det hvert år enorme mengder byggevarer. Hvert bidige produkt som blir benyttet har omfattende dokumentasjon knyttet til seg. Dette kan være lovpålagt data som sikkerhetsdatablad og ytelseserklæringer, det kan dreie seg om miljødokumentasjon som EPD og Svanemerket, eller det kan være tekniske godkjenninger, datablader, FDV-dokumenter og monteringsveiledninger. Uansett hva dokumentasjonen inneholder har den det til felles at den er svært ettertraktet.

– Alle aktører – fra den minste underentreprenør til den største byggherre – er stadig mer interessert i å få adgang til dokumentasjonen så enkelt som mulig. Kanskje ikke så rart. Godt dokumenterte produkter er jo selve grunnlaget for bedre kontroll og økt kvalitet av de ferdige byggene. Derfor stiller da også byggherrer og deres entreprenører stadig strengere krav til produktdokumentasjonen, sier Evlic.

Enkelt svar på kompleks utfordring

For å oppfylle kravene, har bransjen og grossistene valgt en enkel og effektiv måte å levere dokumentasjonen på. En måte som sakte men sikkert forvandler vare- og informasjonsflyten på tvers av byggenæringen.

– Aktører som Byggmakker, Optimera, Maxbo, Onninen, Ahlsell, Brødrene Dahl og Heidenreich leverer per i dag digital dokumentasjon automatisk gjennom en tjeneste i coBuilders løsning ProductXchange.

En tjeneste som overfører dokumentasjonen digitalt med det samme innkjøpet er fakturert – eller betalt – i butikk. Vi kaller denne tjenesten for coBuilder CONNECT, sier Evlic.

Tidlig ute

VVS-grossistene er blant de som tidlig har innsett at det store dokumentasjonsbehovet må tilfredsstilles gjennom en effektiv, tidsbesparende og enkel prosess.

– Det er ikke lenger slik at du kan tillate deg å montere ei kran som ikke er dokumentert i henhold til regelverket. Den som ikke har dokumentasjonen i orden må i verste fall gjøre jobben på nytt, sier Tor Backe, administrerende direktør i Rørentreprenørene Norge.

Sømløst, nøyaktig og oppdatert i sanntid

CONNECT sørger for at dokumentasjonsflyten mellom butikk og prosjektets BIM skjer sømløst og lynraskt. Istedenfor å gå inn på produsentens – eller grossistens nettside – for å laste ned nødvendige dokumentasjonsfiler, er de ferdig koblet til produktet og lagt inn i det respektive prosjektet i det øyeblikket faktura sendes, eller kortet dras.

– I tillegg sørger ProductXchange for at dokumentene alltid er oppdatert til de nyeste versjonene og at entreprenørene får beskjed hvis lovpålagte dokumenter mangler.

Full fart mot total digitalisering

At antallet automatiske leveranser har hatt en eksplosiv økning de siste årene, er et bevis på at stadig flere av aktørene i byggenæringen er interessert i å benytte seg av smart teknologi for å løse store problemer. Godt er det. Alle har jo enorm nytte av nettbaserte verktøy som forenkler kommunikasjonen mellom deltakerne i de respektive prosjektene.

– Å ikke delta i digitaliseringsprosessen vil kunne koste deg dyrt. Automatisk levering av dokumentasjon er det første, store steget mot full digitalisering, men la oss ikke stoppe der. Digitaliseringen vil gi langt høyere effektivitet for alle og langt bedre bygg, avslutter Evlic.

2017-11-28T16:27:55+00:00 september 2nd, 2016|Digitale løsninger|