åpenBIM standardene har blitt «Norsk Standard»

åpenBIM standardene har blitt «Norsk Standard»

Med dette er det ikke lenger noen grunn til å vente med å digitalisere dine produktdata.

Standardisering er et viktig verktøy for en effektiv digitalisering av byggeprosessen. I Norge er vi opptatt av at de internasjonale standardene for åpenBIM gjøres til de europeiske. Vi bør derfor være svært fornøyd med at de første tre ISO-standardene for åpenBIM er blitt fastsatt som både felles-europeiske standarder og som «Norsk Standard.»

«NS-EN ISO 12006-3 Building construction – Organization of information about construction works – Part 3: Framework for object-oriented information.» Standarden sikrer at referansebibliotek som bSDD blir bygget opp på samme måte i hele Europa og dermed kan utveksle informasjon sømløst og interoperabelt.

«NS-EN ISO 16739 Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in the construction and facility management industries.» Selveste IFC-standarden gir en definisjon på hva åpenBIM er og hvilke dataformater som skal utveksles mellom aktørene i et byggeprosjekt.

«NS-EN ISO 29481-2 Building information models – Information delivery manual – Part 2: Interaction framework.»Standarden definerer metoden for utveksling av informasjon mellom forskjellige aktører og skal bidra til at prosessene er transparente, dokumenterbare og kan gjenskapes.

Norge – involvert i prosessen fra starten

Siden Norge var blant de første som adopterte åpne standarder, er det naturlig at vi har en rekke norske representanter i CEN/TC 442 komitéen – beslutningsorganet som utviklet standardene. Disse er – eller har vært: Høyskolen Oslo og Akershus, Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), NTNU, multiBIM, Forsvarsbygg, Data Design Systems og Cobuilder Norge. De samarbeider i CEN/TC 442 for å formidle det norske synet på optimalisering av byggeprosesser gjennom forbedring av den digitale kommunikasjonen og dataflyten basert på åpne standarder.

Cobuilder har på toppen av dette spilt en viktig rolle for standardene gjennom vårt tette samarbeid med bSDD under ProductInfoX prosjektet.

Felles datasett for digitalisering av byggevarer

De siste tre årene har vi studert ISO standarder som EPD, europeiske standarder innenfor Byggevareforordningen og Lavspenningsdirektivet, samt nasjonale standarder for å universelle maler (Product Data Templates) for digital erklæring av produktegenskaper. En «Product Data Template» bygges på standardbaserte datasett – for eksempel miljøegenskaper i forhold til EPD, produktytelser i forhold til harmoniserte europeiske standarder – PDT’en er et presist verktøy for opprettelse av interoperable produktdata som kan brukes på tvers av programvare, plattformer og språk. Det er felles datasett som faktisk er grunnlaget for en internasjonal digital strategi for effektiv samhandling mellom aktører, roller og fag på tvers av hele byggenæringen.

– Felles datasett vil åpne opp mulighetene for produsenter, for rådgivende ingeniører, arkitekter og entreprenører til å tenke på en helt annet måte. Gjennom disse digitale datasettene vil du kunne bygge grønt, kjøpe inn produkter og markedet vil endre seg i stor grad ved at nye forretningsprosesser blir bygget opp, sier Lars Fredenlund, administrerende direktør i coBuilder.

PDT’ene er allerede tilgjengelig for byggevareprodusenter i hele Europa gjennom løsningen goBIM. Så det er produsentenes tur til å ta kontroll og begynne med digitalisering av produktinformasjon.

Den store endringen har allerede begynt

Aktørene i den norske byggenæringen behøver ikke frykte innføringen av åpenBIM standarder. Selv om de er nylig vedtatt, har store aktører som Statsbygg brukt åpenBIM standarder på sine prosjekter siden begynnelsen av 2000-tallet.

Det finnes med andre ord både vilje og kunnskap for en fullstendig overgang til bruk av åpenBIM i vår næring. Og ikke minst; det et finnes digitale løsninger som muliggjør det store skiftet fra statiske og uhåndterlige pdf’er til dynamisk, digital og maskinlesbar produktdokumentasjon som kan snakke direkte med modeller basert på standardene for åpenBIM.