Product Data Template

5 grunner til å velge Product Data Templates

Etter mange og lange diskusjoner har den europeiske byggenæringen bestemt seg for at formatet «Product Data Template» (PDT) som den universelle malen for utveksling av digital produktdata. Det er det gode grunner til.

Hensikten med en PDT’er er i korte trekk å gi produsenter av byggevarer en felles og enhetlig struktur for hvordan produktegenskaper i digital form lagres, utveksles og leses. Et felles format gjør at alle egenskapene knyttet til de komponentene som inngår, kan etterspores – av alle aktører – gjennom hele det gitte byggets livssyklus. Dette er fem av de største fordelene med formatet:

Product Data Template – en vesentlig del av «I’en» i BIM

Produsentene av ulike byggevarer har så smått begynt å knytte digital dokumentasjon til sine respektive produkter. Dette muliggjør en vesentlig effektivisering av byggeprosessen.
I prosjekteringsfasen sørger disse produktdataene for at prosjektet tilfredsstiller de krav byggherren måtte ha til sitt ferdige bygg. Skal det for eksempel tilfredsstille kravene i henhold til BREEAM-standarden, kan man gjennom PDT’en for det enkelte produkt som inngår sjekke at miljødataene tilfredsstiller kravene som stilles i standarden allerede på modellerings-stadiet. Og det selv før modellen er ferdig.
I byggefasen gir den digitale produkt-dokumentasjonen entreprenøren kunnskap om hvilke produkter bygget består av, hva slags egenskaper disse har og hvilke ytelser de har.
For den som skal forvalte bygget når det er ferdig, gjør dataene det mulig å sjekke hvor de enkelte komponentene befinner seg, hvordan de best skal vedlikeholdes og hvor man henvender seg for å erstatte dem.

Interoperabilitet gjennom Product Data Template

Låser du informasjonen knyttet til et produkt inn i en flat PDF kan du laste den opp på nettet. Du kan sende den på e-post, skrive den ut og legge den i mappe. Bortsett fra dette, er informasjonen i ett flatt, u-strukturert digitalt mer eller mindre ubrukelig. Hvordan kan du for eksempel vite at de ulike produsentene benytter det samme språket når de oppgir produkt-ytelsene? Hvordan sammenligne egenskapene?
Interoperatible produktdata er på den andre siden strukturerte, søkbare, oppdateres i sanntid, kan lagres i alle formater og kan eksporteres til den BIM-softwaren du måtte foretrekke. Revit, ArchiCAD og Navisworks for eksempel.
Det som først og fremst hindrer dataflyten mellom aktørene i dag er at det brukes mange ulike, digitale løsninger på ett og samme prosjekt. Problemet blir delvis løst av det universelle utvekslings-formatet IFC. Et format som gjør det mulig å åpne «geometrien» i så godt som all BIM-software. Men IFC løser ikke problemet med informasjonen knyttet til objektene geometrien beskriver. For å få til dette trenger man konsistent, helhetlig og maskin-lesbar produktdata. Produktdata som kan leses av løsninger som «goBIM.» Løsninger som laget nettopp for å hjelpe de mange aktørene å holde seg med oppdaterte, interoprabile data. På tvers av prosjektets mange faser. Gjennom hele av byggets livssyklus.

Product Data Template gir nøyaktige oversettelser

De fleste byggeprosjekter benytter i dag en rekke produkter som omsettes på det globale markedet. Dette innebærer nødvendigvis at informasjonen for ett og samme produkt må tilbys på mange ulike språk.
Per i dag blir denne informasjonen oversatt til mange språk. Selv med språk-konsulenters bistand kan man dessverre neppe unngå unøyaktigheter og misforståelser i oversettelsene. Av den grunn er «buildingSMART Data Dictionary» (bSDD) utviklet for å gi byggebransjen en felles, internasjonal terminologi. Ved å bruke bSDD kan alle være viss på at meningen og forholdet mellom ulike begreper beholder egenskaper, nøyaktighet og mening ved oversettelse fra – og til – hvilket som helst språk.

Enkel administrering av data

BIM er en samarbeidsprosess som involverer alle aktørene i verdikjeden av ett gitt byggeprosjekt. For å kunne sikre at produktdataene som deles i prosessen alltid er nøyaktige og etterrettelige, må produsentene kunne administrere dem i sanntid, og systemene må kunne oppdatere dem automatisk.
Et viktig poeng i denne sammenhengen er at også produktdokumentasjonen må kunne oppdateres kontinuerlig. Bare slik kan alle aktører være trygge på at produktene alltid er knyttet til siste versjon av nødvendig – og ofte kritisk – dokumentasjon
I tillegg har produsentene av de respektive byggevarene ulike «data-sett» for sin mange forskjellige kunder og prosjekter. Dette betyr i praksis at produsentene må ha kontroll over HVA som deles med HVEM. Med en PDT kan man velge hvilke produktdata som skal eksporteres, og den enkelte kunde får overlevert utelukkende det vedkommende har behov for.

Samhandling gjennom PTD

Dagens teknologi gjør det mulig for aktørene i byggebransjen å opprette meningsfulle forhold – og samhandling – mellom ulike typer BIM-software. Dette betyr at dine produktdata sømløst kan overføres mellom dine ERP-system og et hvilket som helst byggeprosjekt. For eksempel i productXchange. Alle produkter som opprettes i goBIM kan nemlig legges til i prosjekter som benytter productXchange. Da gjerne i form av produktdata – og dokumentasjon – som kan viderekobles til digitale 3D-objekter i en BIM.

Hvorfor gidde å digitalisere produktdataene?

Det snakkes ofte om BIM som noe som kommer til å treffe oss i en fjern fremtid. Slik er det ikke. Allerede i dag etterspørres produktdata av en voksende mengde byggherrer og entreprenører. Dette betyr at de produsentene som kan tilby interoperatible, digitale produktdata knyttet til sine produkter får en stor konkurransefordel. En løsning som goBIM kan i tillegg lede nye kunder fram til nettopp ditt produkt når de søker innenfor dine kategorier.
En annen stor fordel med produktdata er at du bare trenger å oppdatere dem ett sted. Oppdater dataene i ditt eget ERP-system – eller i en løsning som goBIM – og alle vil ha den siste versjonen på et blunk.

Digitaliser dine produktdata i dag. Fremtiden er her allerede og den som venter vil tape både nåværende og fremtidige.