Mikä on PDT?2018-04-10T00:30:29+00:00

MIKÄ ON TUOTTEEN TIETOMALLIPOHJA
(PDT – PRODUCT DATA TEMPLATE)

Tuotteen tietomallipohja (PDT – Product Data Template) on valmiiksi määritelty tapa esittää tuotteesi ominaisuudet. Rakennustuotevalmistajat yksinkertaisesti täyttävät tietomallipohjan tiedoilla tuotteen ominaisuuksista. Tämän jälkeen tuloksena on varsinainen tuotteen tietomalli (PDS – Product Data Sheet).

Pyydä lisätietoja
Mikä on PDT?
MIKÄ TEKEE GOBIM TIETOMALLIPOHJAT ERITYISEKSI?
Mitkä tuotteiden tietomallien sisältötyypit ovat kysytyimpiä?
Miten tuotevalmistaja voi hyötyä tuotteiden tietomallipohjista?

MIKÄ ON PDT?

PDT Product DataTemplate

MIKÄ TEKEE GOBIM TIETOMALLIPOHJAT ERITYISEKSI?

Kaikki tietomallipohjamme ja niissä käytetyt tuote-attribuutit on kehitetty yhteydessä CEN 442 WG4:n – EU:n standardointityörymä joka vastaa BIM-standardoinnista liittyen tuotenimikkeistöihin ja tuotteiden tietomallirakenteisiin – kanssa.

  • Tuotteiden tietomallipohjamme ovat tuotevalmistajien muokattavissa ja hallinnoitavissa ja ne on yhdistettävissä käytössään oleviin PIM (Product Information Management, Tuotetiedon hallinta) ja DAM (Digital Asset Management, Digitaaliresurssien hallinta) järjestelmiin;
  • Tietomallimme voidaan suoraan linkittää ja näyttää tuotevalmistajan omilla internet-sivustoilla;
  • Rakennustuotevalmistajien asiakkaat voivat hakea ja käyttää tuotetietomallejamme juuri heille tarpeellisten tuote-ominaisuuksien pohjalta, vaatimassaan formaatissa (IFC, jne.) ja haluamallaan kielellä;
  • Tuotetietomallimme perustuvat CEN, CENELEC ja kansallisiin standardeihin;
  • Tuotetietomallejamme voi suoraan hyödyntää ohjelmistojen käyttämissä eri BIM-muodoissa.

Valmiiden tietomallipohjien lisäksi on tärkeää, että asiakkailla on myös mahdollisuus projekti-ja tapauskohtaisesti ottaa huomioon erityistarpeita, joka on huomioitu goBIM-ratkaisussa tuotetietomallien muokattavuusominaisuuksien kautta. Tämä on olennaista, koska sen jälkeen kun tuotteiden tietomallit ovat valmiita, tulevat tarpeet ja vaatimukset niihin sisältyvän tiedon käytön osalta eri formaattien, kielten ja nimikkeistöjen välillä toimitusketjun aikana vaihtelemaan ja muuttumaan tapauskohtaisesti.

MITKÄ TUOTTEIDEN TIETOMALLIEN SISÄLTÖTYYPIT OVAT KYSYTYIMPIÄ?

Rakennustuotevalmistajan ilmoittamat tuotetiedot tarvitaan rakennuttajien ja kiinteistönhallinnassa käytettävien ”as-built” eli toteumamallien luomiseen. Pääpaino tällöin on tyypillisesti niiden tuotteiden suoritustasoon sekä käyttö- ja huoltotoimintoihin liittyvien tuote-ominaisuuksien kohdalla, jotka ovat tärkeimpiä rakentamisen ja rakennuksen käytön kannalta. Kiinteistönhoidossa esimerkiksi valaisinjärjestelmistä, ikkunoista ja ovista tulee tietää niitä koskevat erityisominaisuudet. Kun jotain rikkoontuu ja se joudutaan uusimaan, on tiedot toteumamallista olennaista saada sen varmistamiseksi että tilalle hankitaan oikea, vastaava tuote. Myös tuotteiden tietomalleja voidaan käyttää tuotteiden spesifiointiin, koska suunnittelijat voivat niiden avulla ohjata urakoitsijoita ja heidän aliurakoitsijaketjuaan spesifikaatioihin perustuvien vaatimusten kautta, jolloin valittujen tuotteiden tiedot saadaan tätä kautta toteumamalleihin.

Kun tarkastellaan rakentamisen toimitusketjua kokonaisuudessaan, keskittyminen pelkästään käyttö- ja huoltotoimintoihin liittyviin tietoihin ei ole riittävää, koska myös muut kuten ympäristöön, terveyteen ja turvallisuuteen sekä tuotteiden kemiallisiin ominaisuuksiin liittyvät tiedot ovat yhtä olennaisen tärkeitä. Näiden tietojen saatavuus auttaa suunnittelijoita ja rakentajia toteuttamaan laadukkaampia, tehokkaampia ja ympäristöystävällisempiä rakennuksia. Jos hankkeessa esimerkiksi on BREEAM-vaatimuksia, voidaan tuotetietomallejamme käyttämällä valita vaatimukset täyttäviä oikeita tuotteita. Tietämällä kuuluuko tuote BREEAM A- vai B-luokkaan, täyttääkö tuote hiilipäästöjä koskevat vaatimukset tai sisältääkö tuote vaarallisia ainesosia joita rakennuksessa ei saa käyttää, voivat sekä suunnittelijat että rakentamisen toteuttajat helpommin täyttää asiakkaittensa asettamat vaatimukset.

Yhteenvetona, tuotteen tietomallipohjaisen ajattelun lähtökohta ei ole, kuten ei BIM-pohjaisessa rakentamisessa yleisestikään, yrittää ratkaista kaikkea yhdellä kertaa – tietomalli voidaan enemmän nähdä rakentamiseen osallistuvien tahojen apuvälineenä oikean tiedon vaatimiseksi ja toisaalta tuotevalmistajien keinona tietää mitä tietoa heidän tulee pystyä toimitusketjuun jakamaan.

MITEN TUOTEVALMISTAJA VOI HYÖTYÄ TUOTTEIDEN TIETOMALLIPOHJISTA?

Tuotteiden strukturoidut tietomallipohjat auttavat tuotevalmistajia, koska ne määrittelevät jokaisen tuotetyypin osalta mitkä tuote-ominaisuuksien tiedot tulee ilmoittaa ja jakaa. Tietomallipohjien käytön kustannustehokkuutta lisää myös se, että valmistajan ei tarvitse tehdä työtä useaan kertaan. Koska eri BIM-ohjelmistot ja työkalut käyttävät eri nimikkeistöjärjestelmiä, eivät asiakkaanne käytössä olevat järjestelmät välttämättä ymmärrä omassa käytössänne olevaa nimikkeistöä. goBIM ratkaisee tämän yhteensopivuusongelman tukemalla kaikkia yleisimpiä nimikkeistöjärjestelmiä, formaatteja sekä eri kieliä. Sen sijaan että rakennustuotevalmistajat jakaisivat tuotetietojaan kuten ennenkin lähinnä esitteiden muodossa, voivat he nyt suoraan jakaa tuotetiedot BIM-yhteensopivina ja asiakkaittensa haluamassa muodossa. Kasvattaako BIM tuotevalmistajien myyntiä? Tästä aiheesta lisää edellisessä kirjoituksessamme täällä.